Innlegg i Dagens Næringsliv

Kvitt deg med alle ansatte over 62 år og problemet er løst. Eller?

Mediebransjen tror åpenbart at de lever i en annen demografisk virkelighet enn resten av det norske arbeidslivet.

Av Berit Solli, 13. desember 2022

Kari-Østerud

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Av direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk

Mediebransjen omstiller. Noen sliter med synkende opplagstall og inntektssvikt, og andre har satt full fart på det digitale omstillingsarbeidet. Det kan bety at man både må redusere bemanningen og fornye kompetansen – samtidig.

Se innlegget hos dn.no her.

Mediebransjen gjør seg klar for fremtiden, men bruker omstillingstiltak fra fortiden. Nærmest ukentlig slippes nyheter om at mediehus omstiller.

Problemet er imidlertid at mediebransjen synes å tro at omstillingsbehovet løses ved å tilby alle over 62 år sluttpakke.

I august kunne vi lese at Aller Media og Dagbladet har gitt alle ansatte som fyller eller har fylt 60 år i løpet av året tilbud om sluttpakke. I november var Dagsavisen som er ute med å tilby alle ansatte over 62 år sluttpakke. Flere andre mediehus har gjort det samme. Har ikke mediebransjen fått med seg at dette er omstillingstiltak som har gått ut på dato?

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og også arbeidsstyrken eldes. Mediebransjen tror åpenbart at de lever i en annen demografisk virkelighet enn resten av det norske arbeidslivet.

Mediebransjens seniorer har kompetanse og erfaring som bransjen trenger, og de kan faktisk utvikles, omstilles og lære nye ting. Mange virksomheter har ikke hatt en strategi for å utvikle og omstille sine eldre medarbeidere. Ting har bare fått skure og gå, og ressursene er blitt brukt på å jakte på de unge talentene.

Da blir det lett å tro at løsningen er å kvitte seg med alle over 60–62 år. Problemet er at dette er hverken bærekraftig eller lønnsomt.

Det er godt dokumentert at aldersmangfoldige team – altså at unge og eldre jobber sammen om å løse oppgaver – bidrar til høy produktivitet, innovasjon og utvikling.

Jeg er 61 år og en ivrig avisleser både på papir og digitale flater, og vi over 50 år er vel de mest ihuga avisleserne. Da blir det rart at det etter hvert ikke vil være noen på min egen alder som skal produsere nyhetsstoff ment for sånne som meg.

Seniorene duger åpenbart som betalende mediekonsumenter, men skal altså ikke få å være med som medarbeidere i fremtiden. Da kan det tenkes at vi som lesere også logger av.

Opptatt av eldre arbeidstakere i media? Se opptak fra debattmøte 11. januar 2023

Les her: Mer positive bilder av seniorer

Det hjelper ingen at du går av