Kompetanse

Lærer å veilede andre

T-banefører Anette Wildenvey Michelet (51) og renovasjonsarbeider Jan Lange (53) tar AOFs kurs for kompetansetillitsvalgte.

Av Tora Herud, 4. desember 2014

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Anette Wildenvey Michelet og Jan Lange. (Foto TH)

Et utviklingsprosjekt med kompetansetillitsvalgte på arbeidsplassene ble presentert på LOs utdanningskonferanse på Sørmarka høsten 2010. I et hefte om ordningen sa LOs nestleder Tor-Arne Solbakken: «De kompetansetillitsvalgte skal bli et verktøy for at livslang læring blir en realitet for alle, uavhengig av sektor, tidligere utdanningsnivå, alder, kjønn og sosial bakgrunn.»I hovedavtalen mellom LO og NHO for 2014-2017 står det flg. i § 5-4 pkt. 2 Om valg av tillitsvalgte til spesielle oppgaver: ”Blant de tillitsvalgte kan enkelte velges til spesielle oppgaver, f.eks. kompetansetillitsvalgt, sosialtillitsvalgt, ungdomstillitsvalgt og likestillingstillitsvalgt. Dette skal ikke medføre at antall tillitsvalgte økes. … Før opplæringstiltak settes i gang, skal kompetansetillitsvalgte tas med på råd.”- Stort behov for økt kompetanse- Som kompetansetillitsvalgte skal vi være i stand til å passe på at medarbeidere tar vare på sin egen faglige utvikling. Få dem til å se sine behov, kartlegge kompetanse i bedriften og hos den enkelte, sier Jan Lange. Han er klubbleder i Hoff  Transport, som har 70 ansatte. 12 av de ansatte er organisert i Norsk Transportarbeiderforbund der Lange er tillitsvalgt. Kun tre av medlemmene er etnisk norske. Lange mener den lave organiseringen er et stort problem.- På kurset lærer vi måter å veilede folk på en måte som ikke er rådgivning, bli flinkere til å lytte, få til en kartlegging av behov i bedriften og hvordan vi kan sørge for at den enkelte medarbeider finner ut hva han trenger av kompetanse, sier han. Som eksempler på slike behov nevner han:Språk. Mange ansatte kan ikke godt nok norsk. Det kan være noen som har skjulte lese- og skrivevansker.Basisferdigheter på data. Å kunne kommunisere med kolleger på e-post i stedet for å ringe den enkelte. (De ansatte må ikke bruke datautstyr for å utføre den daglige jobben sin.)Vedlikehold av biler. Øke kunnskapen om risiko for skader på grunn av vinterføre, eller hvordan det legges på kjettinger.Forskrifter, regler, lover og avtaleverk.Jan Lange mener flere skriver under på at de har lest for eksempel HMS-reglement uten at de faktisk har lest hva de skriver under på. Mange kolleger kommer dessuten fra land uten snø og vinter.- Ønsker mer kunnskap om juss og lovverk- Jeg er valgt som opplæringsansvarlig i Oslo Sporveiers Arbeiderforening og tok selv initiativet til å gå dette kurset. Her lærer jeg hvordan vi skal jobbe for å få fram kompetansebehovet i bedriften, sier Anette Wildenvey Michelet. Hun sitter i AU og i styret for organisasjonen og utviklingsfondet og har informert de ulike organene om ordningen.- Gjennomsnittsalderen i Sporveien er 47 år og de ansatte har en særaldersgrense på 66 år. De fleste som søker mer kunnskap og kompetanseheving er yngre enn 50 år. Både trikkene og T-banen trenger flere folk, dette er en vekstnæring, sier hun.Anette Wildenvey Michelet er utdannet interiørarkitekt, men valgte å skifte yrke.- Jeg jobber skift og liker variasjon. Jobbe litt tidlig og litt sent, det passer fint til det livet jeg lever ved siden av jobben, sier hun. Selv kunne hun tenke seg å skolere seg på jus, lære mer om arbeidsrett og jobbe videre som tillitsvalgt.- Jeg synes fagforeningene sakker akterut på kunnskap om lovverket sammenlignet med arbeidsgiversiden, sier hun.KompetansetillitsvalgtKravet om økt kompetanse blir stadig sterkere i alle bransjer. Mange arbeidstakere føler utrygghet i jobben overfor de økende kravene. Flere hundretusen arbeidstakere har svake lese- og skriveferdigheter.Den kompetansetillitsvalgte skal være en veileder for de ansatte i alle typer etter- og videreutdanningsspørsmål. Det er en ny rolle å tre inn i, og derfor har vi utviklet en egen opplæring for de som ønsker å ta fatt på disse oppgavene.Læringsmål:Hva er en kompetansetillitsvalgt, rolle og ansvar?Samtale, kommunikasjon, motivasjon, «læring»Hindringer for ny læring, selvbilde og andres bilderVeiledningsmetodikk: Veileder – ikke rådgiverKartlegging, systematisk kompetanseutviklingLover/ Avtaler/ Offentlig utdanningssystemVirkemidler: BKA, «Voksenretten», fagbrev (Kilde. AOF)