Seniorer i skolen

Lærere jobber lengre enn andre kommunalt ansatte

Sammenlignet med kommunalt ansatte for øvrig, har undervisningspersonell en høy forventet pensjoneringsalder.

Av seniorpolitikk, 1. juni 2022

vissteduat

Foto: iStock

En 50-åring kunne forventes å stå jobb til hen var mellom 63 og 65 år. Siden 2010 er da også avgangen med uførepensjon redusert, og flere av de som fortsatt er yrkesaktive som 61-åringer venter i større grad med å gå av til etter fylte 62 år. Lærere, adjunkter og lektorer står derfor lenger i jobb i dag enn de gjorde for ti–tolv år siden.

Les mer i rapporten; Seniorer i skolen.