Premiéreklart

Lager film for pensjonssjekk

Neste uke slippes en liten film som oppfordrer menigmann til å sjekke hvor mye hen vil få i pensjon. Senter for seniorpolitikk tok initiativ til filmen, og håper flest mulig vil se også verdien for sin pensjon av å jobbe lenger.

Av Berit Solli, 15. mai 2023

arbeidsgruppe

Teamet med deltagere fra Norsk pensjon, Senter for seniorpolitikk, filmselskapet og andre ser på en av versjonene av film.

Veien til den røde løperen har vært lang for seniorrådgiver Jon Fjeldstad i Senter for seniorpolitikk, Hanne Gabriel i Norsk Pensjon, og for alle samarbeidspartnerne innen hele det norske pensjonsfeltet.

Idéen til filmen startet med en spørreundersøkelse som 1100 lesere av seniorpolitikk.no svarte på våren 2021.

«Undersøkelsen viste at det var veldig mange, selv blant seniorpolitikk.nos lesere, som ikke var klar over hva de vil få i pensjon. Sammen med Norsk Pensjon kom vi frem til at vi ville lage en film for å øke kunnskapen om hvordan du finner ut av din pensjon,» sier Fjeldstad.

Lang vei frem

Senter for seniorpolitikk og Norsk pensjon skrev en søknad om midler fra Finansmarkedsfondene. Utover i 2021 og 2022 fikk de to med seg mange av de store aktørene innen pensjon, det vil si Finans Norge, Aksje Norge, Statens pensjonskasse, Forbrukerrådet og NAV. Det ble mange, lange møter mellom aktørene for å bli enige om det felles budskapet.

«Dette har vært et nybrottsarbeid for å finne felles interesser blant veldig ulike aktører. Hanne Gabriel i Norsk Pensjon har vært tålmodigheten selv som prosjektleder. Hun har gjort en kjempejobb for å samle alle tråder og få alle med,» skryter Fjeldstad.

Vinteren 2023 sto endelig alle sammen bak idé og plan for å lage film. «For å si det sånn, har filmselskapet byttet navn to ganger siden vi begynte med en idé,» smiler Fjeldstad.

Det var en kald dag på innspilling av “Fem på gaten”. (Film av Jon Fjeldstad)

Premiére til uken

Mandag 22. mai er endelig filmen her, og klar til visning! Kampanjen skal gå i sosiale medier i en måned. Alle samarbeidspartnerne skal distribuere filmen i et felles løft og hver for seg i sine egne kanaler. Vi publiserer filmen også her på seniorpolitikk.no den dagen.

Filmen er en slags fem-på-gaten, der personer i ulike aldre stopper opp ved mikrofonen og snakker om sine drømmer som pensjonist. De drømmer om alt fra spesiell bil til cupcakesfabrikk og barnebarn. Drømmene illustreres med animasjoner i bakgrunnen. Drømmene endrer seg etter hvert som personen tar innover seg hvor mye hen vil få i pensjon. Filmen er på 1 minutt og 10 sekunder.

«Vårt felles mål er å lose flest mulig til å sjekke sin pensjon på Norsk Pensjons sider. Så har vi i Senter for seniorpolitikk også et mål om at flest mulig ved det vil se verdien av at de selv jobber litt lenger enn de kanskje opprinnelig hadde tenkt,» sier Fjeldstad.