Bydel Grünerløkka

Laget seniorpolitisk plan som står der uansett hva som skjer med IA-avtalen

- Alle ledere skal jobbe tillitsbasert. Satt på spissen har vi et mål, men de kan selv velge hvordan de vil nå det, sier Unn-Torill Wikerøy

Av Tora Herud, 14. mai 2018

Ulike løsninger er veien til helhet og likeverd

Ulike løsninger er veien til helhet og likeverd

77 av de ansatte over 57 år svarte på en undersøkelse bydelen selv gjorde i fjor. Etterpå utarbeidet de en seniorpolitisk handlingsplan som gjelder fra 1. januar i år. Seniorpolitikken skal ifølge planen sikre at bydelen nytter medarbeidernes kompetanse og beholder dem lengst mulig i arbeid.

I bydelens lokaler på Grünerløkka møter vi HMS-konsulent Unn-Torill Wikerøy og IA-rådgiver Siri Pernille Øverli fra Nav Arbeidslivssenter Oslo.

Dette er IA-avtalen: Yrkesaktiviteten økte allerede i flere år før pensjonsreformen

– Vi har laget en seniorpolitisk plan som står der uansett hva som skjer med IA-avtalen. Oslo kommune har også et mål om å øke den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen. Jeg tror det er greit å være senior på Grünerløkka, spesielt med de ekstra fridagene som seniorene har. Vi arrangerer også seniorsamlinger. Og så tror jeg ikke det er så mange andre bydeler som har angrerett inntil et år for dem som går av med AFP, sier Wikerøy.

– Noen vil kanskje komme tilbake når de har hvilt seg litt, sier Siri Pernille Øverli. Hun mener en ordning med angrerett på AFP kan være lurt og at det er lønnsomt for bydelen. Bydel Grünerløkka har 10-12 personer på full AFP og noen på delvis.

Arbeidslivssenterets rolle

Øverli forteller at arbeidslivssenteret i Oslo jobber for å få alle de 15 bydelene i hovedstaden til å utarbeide slike handlingsplaner. Som rådgiver innkalles hun til fire IA-utvalgsmøter i bydel Grünerløkka i året.

– Det er et partssammensatt utvalg der bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, HMS-lederen og HR-direktøren deltar, sier hun.

Nav arbeidslivssenter Oslo har 60 IA-rådgivere som forholder seg til 4.600 IA-avtaler i privat- og offentlig sektor.

Grünerløkkas seniorpolitikk

Bydelens seniorpolitiske handlingsplan omfatter alle ansatte fra fylte 58 år. Målet er å motivere til fortsatt arbeid etter fylte 62 år. Planen vektlegger:

  • Etablering av seniorsamlinger
  • Arbeid med holdninger, både hos ledere, i trekanten (HR, hovedtillitsvalgte og verneombud) og medarbeidere
  • Spesielle ordninger for ansatte over 62 år
  • Kompetanseheving / overføring
  • Tilrettelegging
  • Likeverdig behandling

God personalpolitikk er også god seniorpolitikk!

Lavest sykefravær i 2016

Bydel Grünerløkka var den bydelen med lavest sykefravær i 2016 på 8,8 prosent, redusert fra 10,57 prosent i 2014, mens det økte igjen i 2017.

– Barnehagene trekker sykefraværet opp hos oss. Det er dessuten vanskelig å få tak i pedagogiske ledere. Derfor utdanner vi også våre egne ufaglærte. De vet hva de går til og blir trofaste medarbeidere etterpå, sier Unn-Torill Wikerøy. Barnehagene har fulle stillinger, men med mulighet for å søke redusert arbeidstid.

Fafo-forsker Tove Midtsundstad sa til Seniorpolitikk.no for et år siden at «Antallet i aldersgruppen 55 til 61 år som jobber i barnehage har doblet seg på ti år. Det skyldes dels økningen i antallet barnehager, men også at vi har fått en økende andel barnehager med lang fartstid, og med det mange ansatte med lang ansiennitet. For mange av de eldste med lite utdanning utover grunnskole har det også vært få andre muligheter i arbeidsmarkedet».

Wikerøy mener seniorene som jobber i bydelen har mye kompetanse og er flinke folk.

– De fleste som deltok i undersøkelsen vår, har jobbet her i veldig mange år, sier hun.

Finner løsninger tidligere enn før

IA-rådgiver Øverli tror flere ledere opplever eldre arbeidstakere som kjenner på litt plager.

– Jeg tror mange ledere strekker seg veldig langt for å legge til rette. Det er en utfordring for mange ledere å vise hensyn og ta vare på alle. Men det er mange færre attføringssaker nå fordi lederne finner løsninger tidligere, sier hun.

– Undersøkelsen vår viser at godt arbeidsmiljø der den enkelte blir sett og hørt av leder, betyr mest for trivselen, sier Wikerøy.

– God personalpolitikk gjennom hele yrkeslivet er viktig, samt mulighet for kompetanseheving. Og det er ikke så store forskjellen på yngre og eldre. Men noen har større utfordringer enn andre, sier Øverli.

Færre eldre, flere unge

Bydel Grünerløkka er ikke helt som andre bydeler eller kommuner.

– Andelen eldre i denne bydelen går ned, andelen unge går opp. Dette er en bydel med mange unge og med mange barn i barnehagene. Men det er færre barn på skolene, så mange flytter ut når barna begynner på skolen og de blir eldre andre steder, sier Unn-Torill Wikerøy.

Fakta

Bydel Grünerløkka i Oslo 1300 ansatte i blant annet hjemmetjenesten, Nav og barnehager.
Bydelene har ikke som kommunene, ansvaret for skoler, sykehjem og renovasjon.
180 av de ansatte i bydelen er 58+
IA-avtalens overordnede mål er:å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet
Delmål 3:Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder.