VinnVinn-kampanjen

Lanserer seniorpolitisk veileder.

14. mai introduserer Senter for seniorpolitikk sitt nye digitale veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgt og ansatte. - Mer enn noensinne trenger vi konkrete verktøy for å møte den seniorpolitiske utfordringen, sier prosjektleder for SSPs VinnVinn-kampanje, Anne Marie De F. Lossius.

Av seniorpolitikk, 14. mai 2008

Både arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte får sitt hvis de klikker seg inn på kampanjens egen netteside som er tilgjengelig fra og med onsdag 14. mai. – Som ansatt finner du informasjon og veiledning som kan hjelpe deg å finne ut hva som er viktig for deg og hvordan du vil ha det på jobben. Som arbeidsgiver eller tillitsvalgt finner du nyttige verktøy til utviklingen av virksomhetens seniorpolitikk, opplyser Anne Marie De F. Lossius.Hun legger vekt på at alle seniorpolitiske tiltak ikke passer i alle virksomheter.- Derfor har vi utformet en veileder som legger opp til at de seniorpolitiske tiltakene kan skreddersys på hvert enkelt sted, sier hun.Bevisstgjøring og forankring er to av pilarene som den nye seniorpolitiske veilederen støtter seg på. Lossius påpeker at seniorpolitikk er et utviklingsarbeid. Når en starter opp arbeidet med utviklingen av virksomhetens seniorpolitikk, er det spesielt to forhold det er viktig å tenke på, sier hun. – Det ene er å avgjøre hvem som skal medvirke, det andre er å sikre forankring og forståelse for utviklingsarbeidet i virksomheten. Ledere på alle nivåer i virksomheten involveres sammen med representanter fra personal/HR- avdelingen, tillitsvalgt og representanter for seniorene i virksomheten. Det er viktig at disse er med allerede i forberedelsesfasen.Den seniorpolitiske prosessen på virksomhetsnivå er inndelt i faser for forberedelse, kartlegging, analyse, utvikling og gjennomføringDet legges vekt på at seniorpolitikk i stor grad handler om holdninger. Du får presentert fakta som knuser myter om aldring og ny kunnskap som gjør at du bedre vil kunne nyttiggjøre deg av, og ta vare på den verdifulle ressursen som utgjørers av seniorene. Virksomheten utfordres i forhold til prinsipper for rettferdighet. Det spørres blant annet om hvordan det går an å forene kollektive og individuelle personalpolitiske tiltak på en fair måte. Her kan du gå inn på VinnVinn-kampanjens hjemmeside og ta den seniorpolitiske veilederen i bruk.VinnVinn-kampanjen ble innledet 25. oktober 2007 da Senter for seniorpolitikk overleverte sin strategiplan for seniorpolitikk i arbeidslivet 2007 – 2011 til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.Last ned Senter for seniorpolitikks strategiplan.