Nytt funn i lederbarometeret

Ledere er mer positive til eldre jobbsøkere

Forskere har gransket svarene fra lederne i Norsk seniorpolitisk barometer. Lederne som ikke svarer på når de vil unnlate å innkalle kvalifiserte til jobbintervju viser seg å være mer positive til seniorer enn de som svarer.

Av Berit Solli, 23. mai 2023

Anne Skevik Grødem

Anne Skevik Grødem har sett nærmere på holdningene til ledere som ikke vil svare. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

Anne Skevik Grødem måtte flytte skjermbrillene høyere opp på nesen da hun så ledernes svar i siste Norsk seniorpolitisk barometer. Hvorfor var det så mange ledere som ikke ville svare på når en jobbsøker er for gammel til å bli vurdert for intervju?

«Jeg så at 16 og 18 prosent av lederne i offentlig og privat sektor ikke ville svare på spørsmålet om når de synes at en jobbsøker er for gammel til å bli innkalt til intervju. Det er uvanlig mange. Så jeg ble nysgjerrig på om de ikke ville svare fordi de hadde så negative holdninger til eldre jobbsøkere at deres svar ikke ville vært sosialt akseptabelt, eller om de tvert imot synes at spørsmålet er for dumt,» sier Skevik Grødem.

Les forskningsartikkelen her!

Flere respondenter

Senter for seniorpolitikk har drevet Norsk seniorpolitisk barometer siden 2003. I 2020 la kompetansesenteret om barometeret slik at Ipsos spør ledere og medarbeidere annethvert år. Det betydde flere respondenter i hver undersøkelse. Hensikten var nettopp at med flere respondenter ville det kunne være mulig for forskere å granske resultatene mer.

Seniorforsker Anne Skevik Grødem og kollega Ragni Hege Kitterød ved Institutt for samfunnsforskning har derfor nå tatt for seg materialet fra lederundersøkelsen i Norsk seniorpolitisk barometer 2021.

De to dykket ned i tallene for den sjettedelen som ikke vil svare på spørsmålet om når de vil unnlate å innkalle en senior til jobbintervju. De la svarene inn i såkalte bivariate krysstabeller og  gjennomførte en regresjonsanalyse for å granske ikke-svar-lederne nærmere.

«Vi fant at de som ikke svarer på når jobbsøkere er for gamle til å bli innkalt til intervju har mer positive holdninger til seniorer enn de som har svart. Så det står mindre dårlig til blant dem som rekrutterer enn vi har trodd,» sier Skevik Grødem.

Mer nyansert

Funnet rokker dog ikke sterkt ved hovedinntrykket av at eldre jobbsøkere oftere blir utestengt fra jobbintervju. Snittet for lederne som svarer, er at de vil nøle med å innkalle kvalifiserte kandidater til jobbintervju dersom de har passert 59 år.

Men andelen ledere som er positive til eldre arbeidssøkere kan altså være litt større enn det som tidligere har kommet frem. Dette fordi holdningene til dem som ikke svarer ikke kommer med i det gjennomsnittet.

«Vi vet fra kvalitative undersøkelser at ledere har mer nyanserte tanker om eldre jobbsøkere enn vi kan tro. Det er viktig å få frem, slik at eldre jobbsøkere ikke blir mer desillusjonert om sine muligheter i jobbmarkedet enn de trenger å være,» sier Skevik Grødem.

Les forskningsartikkelen her!

Se også SSP-notat nr 6 om hvorfor ledere skeptiske til å ansette 60-åringer her. Forskerne henviser til notatet i artikkelen.

Les mer her: Ledere snakker heller om generasjon enn alder