Ledigheten økte i september

Arbeidsledigheten har økt med 1.000 personer i løpet.-Ledigheten øker særlig blant bygg- og anleggsarbeidere, men også blant industriarbeidere ser vi nå en økning. Arbeidsledigheten er likvel lavere nå enn på samme tid i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Av admin_senior, 2. oktober 2008

42.000 personer var hos NAV registrert helt uten arbeid ved utgangen av september. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med september i fjor. Ledigheten øker mest blant veg- og anleggsarbeidere, snekkere, tømrere og andre bygningsarbeidere. Men NAV regner en arbeidsledighetsprosent på 1,9 som lav.Ledigheten går mest ned i undervisning og blant ledere, og lavest er den blant ledere, innen ingeniør- og ikt-fag, med en ledighet på 0,6 prosent. Høyest er arbeidsledigheten i yrkesgruppene barne- og ungdomsarbeid og reiseliv og transport med 2,4 prosent. Ledigheten økes r dessuten mest for menn under 30 år. Blant kvinner går ledigheten ned i alle aldersgrupper, men nedgangen er størst for dem over 30 år.I løpet av september er det registrert 16 prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Sterkest er nedgangen i ledige stillinger innen industriarbeid og bygg og anlegg, ifølge NAV.