Utdanning

lenger i jobb med mer utdanning

- Det er ofte slik at de ansatte som trenger det mest, ikke spør om å få gå på kurs eller ta mer utdanning. Derfor starter vi opp prosjektet ”Læring hele livet”, sier Tor Arne Solbakken, nestleder i LO.

Av Tora Herud, 23. september 2010

Nestleder i LO

Nestleder i LO

Gjennom ”Læring hele livet” skal tillitsvalgte kvalifiseres til å bli kompetansetillitsvalgte for arbeidet med å gi alle tilang til utdanning og kompetanseheving i arbeidslivet. Prosjektet er et resultat av vedtak på LO-kongressen i mai 2009. Elementer fra prosjektbeskrivelsen var dessuten en vesentlig del av LOs bidrag, da stortingsmelding nummer 44 (2008-2009) Utdanningslinja, var ute på høring i vår.Prosjektgruppen har bestått av representanter for Fagforbundet, Fellesforbundet, EL&IT Forbundet, Handel og Kontor i Norge og AOF. – Vi starter med et prøveprosjekt i Oppland. Men dette er et tre-partssamarbeid, arbeidsgiverne må være med, uten dem er det nytteløst. Og jeg har på følelsen at de har gått fra forskrekket avsky til betinget nysgjerrighet så langt, sier Tor Arne Solbakken om prosjektet, som skal være ferdig evaluert i mai neste år.Gjensidig hjelpKunnskapsminister Kristin Halvorsen har bedt om LOs og fagforbundenes hjelp i arbeidet med å få folk til å fullføre videregående utdanning og å utdanne seg videre. Solbakken takker for utspillet og ber om hennes hjelp. Han viser til at utdanning i tillegg til å ha økonomiske effekter, påvirker helse, politiske interesser og menneskelig tillit hos den enkelte.- Vi kan ikke på den ene siden vedta en pensjonsreform og oppfordre folk til å fortsette lenger i arbeidslivet, og så samtidig stoppe kompetansehevingen når de er 50 år. En ordning med støtte til livsopphold for dem som ønsker å skifte karriere må på plass. Behovet for arbeidskraft viser at mange som i dag er utenfor, må med. Derfor er det også mange arbeidsgivere som må se dette med nye øyne, sier han, og viser til et innlegg forbundssekretær Asghar Ali i EL&IT Forbundet holdt tidligere på dagen.- En Fafo-rapport fra 2002 viser at hver fjerde AFP-søker oppgir manglende datakunnskaper som grunn til at de ønsker å gå av med tidligpensjon. Dette er et veldig høyt tall og handler om noe det går an å gjøre noe med, sier Asghar Ali.KompetansetillitsvalgteFor prosjekt ”Læring hele livet” er det laget en læreplan med fem hovedmål med underliggende delmål. Hovedmålene uttrykker handlingskompetanse ved at den kompetansetillitsvalgte:Skal kunne bruke veiledning som metode for å fremme utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet.Skal kunne bruke samtalen for å utvikle rollen som tillitsvalgt og å fremme samarbeid om kompetanseutvikling.Skal kunne drive motivasjonsarbeid som fremmer deltakelse i utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet.Skal kunne samarbeide med hovedtillitsvalgt/avdelingstillitsvalgt og med ledelse om å skape likeverdige rammevilkår for kompetanseutvikling etter bedriftens/virksomhetens og de ansattes behov.Skal kunne delta ved planlegging, tilrettelegging og evaluering av utdanning og kompetansetiltak etter bedriftens/virksomhetens og de ansattes behov.