Pensjoner i Sverige

Likestilt pensjonssystem gir ikke like pensjoner

Kvinners pensjon i det offentlige pensjonssystemet er 86 prosent av mennenes. I utbetalt pensjon blir det en forskjell på 5.900 svenske kroner per måned.

Av Torsten Thunberg, Stockholm, 24. august 2016

Sosialforsikringsminister Annika Strandhäll. (Foto TT/Scanpix)

Sosialforsikringsminister Annika Strandhäll. (Foto TT/Scanpix)

Svenske kvinners lavere inntekter gjennom livet, leder til lavere pensjoner. Det kommer fram i rapporten «Jamställda pensioner», utarbeidet av en svensk pensjonsarbeidsgruppe bestående av representanter fra alle de politiske partiene som sto bak det nye pensjonssystemet på 1990-tallet.Jobber i ulike yrkerEn forklaring er at det svenske arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdifferensiert. Kvinner jobber i sektorer med lavere lønninger, som for eksempel i pleie- og omsorgssektoren. De jobber dessuten færre år og færre timer i uka enn menn.I 2015 hadde kvinner i svenske arbeidsliv 12,5 prosent lavere lønn enn menn. Tar man hensyn til yrke, utdanning, alder, arbeidstid og sektor, gjenstår en lønnsforskjell på 4,8 prosent som ikke lar seg forklare, ifølge Medlingsinstitutet, et meklingsinstitutt med ansvar for Sveriges offisielle lønnsstatistikk.Tjenestepensjonen forsterker ulikheteneNår de tjenestepensjonene som fagforeninger og arbeidsgivere har avtaler om regnes med, blir forskjellen enda større og kvinnenes sammenlagte pensjon 70 prosent av mennenes. Avtaler om tjenestepensjoner fins i de fleste sektorer og gir et tillegg til den allmenne pensjonen. Ved høyere lønninger enn de som gir grunnlag for allmenn pensjon, opparbeider man seg fortsatt tjenestepensjon, noe som gjelder flere menn enn kvinner. 8,4 prosent av kvinnene og 21 prosent av mennene har en inntekt over avgiftstaket for de allmenne pensjonene.- At pensjonene ikke er likestilt er et stort problem, som har sin bakgrunn i et samfunn og arbeidsliv der det heller ikke er likestilling. Nå håper jeg at vi kan gå videre og enes om konkrete tiltak som kan minske forskjellene mellom menns og kvinners pensjoner, sier sosialforsikringsminister Annika Strandhäll, som leder arbeidsgruppen.