5 spørsmål om utdanning og kompetanse

Likhet, både en styrke og en svakhet

Petter Skarheim (52), direktør i Utdanningsdirektoratet, beskrev på FARVE-konferansen “Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?” i høst, tiden vi går inn i som en demografisk tsunami, der vi vil få knapphet på arbeidskraft.

Av Tora Herud, 15. desember 2014

Petter Skarheim. (Foto TH)

Petter Skarheim. (Foto TH)

– Du sa at framtidig velferd er avhengig av at all arbeidskraft tas i bruk. Hva er de største utfordringene?- Det er utfordringer det må jobbes med på mange felt. Vi må sørge for at vi har et godt skolesystem for barn og un