Seniorpolitisk barometer 2009

Liten endring i læring på jobben

- Jeg tror læringsmiljøet på jobben er viktig for å holde oppe motivasjonen til å arbeide videre, sier forsker Per Erik Solem i NOVA. Ifølge Seniorpolitisk barometer for 2009 er muligheten for å lære nye ting på jobben, stabil.

Av Tora Herud, 20. oktober 2009

Forsker Per Erik Solem. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem. (Foto TH)

– Det vi vet fra andre undersøkelser er at etter- og videreutdanning øker den enkeltes arbeidsevne på jobben. Men barometeret kan ikke si noe om dette. Denne typen undersøkelser gir et stemningsbilde og går ikke i dybden.