Arbeid og pensjon

Livet er den tiden det tar

- Aldring, arbeidsliv og pensjonering. Jeg begynte å interessere meg for pensjonering som nyutdannet, 26-år gammel psykolog, men beveget meg etter hvert mer mot aldring i arbeidslivet, sier NOVA-forsker Per Erik Solem (70).

Av Tora Herud, 23. desember 2014

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

– Jeg er også opptatt av eksistensielle spørsmål. Forandringer i livet, slik som demens, død og pensjonering, sier Solem, som selv nylig gikk over i pensjonistenes rekker, men fortsetter å jobbe omtrent som før.- Sid