Europeernes pensjonering

Livsglede viktigere for danskene enn for finnene

Klisjéene om våre broderfolk bekreftes i ny analyse av hvorfor folk velger å pensjonere seg.

Av Berit Solli, 2. september 2021

jet-ski

Danske pensjonister valgte i størst grad å gå av med pensjon for å nyte livet. (Foto: iStock)

Undersøkelsen om helse, aldring og pensjon i Europa (SHARE) har spurt finske pensjonister: Hvorfor ble du pensjonist?

Mer enn 80 prosent av finnene svarte at de gikk av med pensjon fordi de fikk rett til pensjon. Kun noen få prosent oppga at de ønsket å nyte livet. Finnish Centre for pensions omtaler saken.

Dette i kontrast til respondentene fra Danmark. Av danskene oppga 42 prosent at de sluttet å jobbe fordi de fikk rett til det, og hele 30 prosent sa de sluttet å jobbe for å nyte livet. (Flere svar mulig.)

Hvorfor ble du pensjonist?

De svenske respondentene la seg mellom danskene og finnene. Norge er ikke med i studien. Studien heter SHARE, og har samlet dataene i et økende antall land siden 2004. Den åttende runden med resultater ble publisert i sommer. Studien dekker personer i alderen 50 år eller eldre i 29 land, hvorav mange personer har blitt intervjuet flere ganger.

Finland ble med på SHARE i bølge 7. I den siste bølgen 8 ble pensjonerte finske respondenter for første gang spurt om hvorfor de ble pensjonist?

Respondentene kan angi mer enn én grunn, og velge fra en liste med alternativer:

  • Fikk rett til pensjon (inkludert offentlige, yrkesmessige og private pensjoner)
  • Tidlig “utreise” (tilbudt førtidspensjonering eller mistet jobben)
  • Egen dårlig helse
  • Sosialt miljø (dårlig helse til en venn eller slektning, pensjoneres samtidig som ektefelle, eller å tilbringe mer tid med familien)
  • Å nyte livet.

Resultatene nedenfor gjelder de som pensjonerte seg etter 2004 og var minst 60 år gamle da de gikk av med pensjon.

Finsk-livsglede

Disse resultatene viste ingen sterke forskjeller mellom finske menn og kvinner, unntatt at av de to prosentene som sa at de gikk av med pensjon på grunn av faktorer i deres sosiale miljø, var alle kvinner.

Etter hvert som alderen da du får rett til pensjon vil stige, vil finnene sannsynligvis pensjonere seg senere.

Imidlertid er det bekymringsfullt at Finland har den nest høyeste andelen pensjonister (og den høyeste blant menn) i Europa som nevner dårlig helse som en pådriver for pensjon, skriver forskeren Arie Riekhoff.

Europas livsglede

Totalt sett ligger Finland et sted i midten sammenlignet med resten av Europa. På den ene siden er det land som Hellas, Polen, Italia, Østerrike og Slovenia der rett til pensjon var hovedårsaken til pensjonering for nesten 90 prosent av pensjonistene, mens andre faktorer nesten ikke spilte noen rolle i pensjonsavgjørelser.

På den andre ytterligheten er for eksempel Danmark, Estland, Nederland, Israel og Sverige, hvor pensjonsberettigelse spiller en mye mindre rolle. I disse landene var det også mer sannsynlig at pensjonister ga mer enn én grunn til å trekke seg, med det sosiale miljøet og det å nyte livet som ofte var innflytelsesrike i pensjonsavgjørelser.

Les også: NY DANSK UNDERSØKELSE, Seniorer elsker å jobbe

Fakta

Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) er en forskningsinfrastruktur for å studere effekten av helse-, sosial-, økonomisk- og miljøpolitikk i løpet av europeiske innbyggeres liv.

Fra 2004 til i dag har det blitt gjennomført 480 000 dybdeintervjuer med 140 000 mennesker i alderen 50 år og eldre fra 28 europeiske land og Israel.

SHARE er således den største pan-europeiske samfunnsvitenskapelige panelstudien som gir internasjonalt sammenlignbare langsgående mikrodata som tillater innsikt innen folkehelse og sosioøkonomiske levekår for europeere.