Ny i SSP

Livslang læring blir viktig framover

Med flere eldre i forhold til unge i årene som kommer, mener Linda Hauge (42) det blir stadig viktigere å lære nye ting hele livet. 1. august tiltrår hun stilling som seniorrådgiver i SSP.

Av Tora Herud, 7. juli 2016

Linda Hauge blir ny seniorrådgiver i SSP. (Foto Tora Herud)

Linda Hauge blir ny seniorrådgiver i SSP. (Foto Tora Herud)

Hauge er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og kommer fra stilling som seniorrådgiver i Virke. Tidligere har hun jobbet i Rikstrygdeverket og senere Nav med blant annet sykefraværsstatistikk og IA-avtalen.- Jeg har jobbet mye med IA-avtalen. Jeg var med i interimsorganisasjonen for sammenslåingen av Rikstrygdeverket og Aetat i prosjektet for styringsinformasjon. Senere søkte jeg meg fra statistikk til utredning, og skrev blant annet analyser for Navs tidsskrift «Arbeid og velferd», og analyser på AFP, alderspensjon og uførepensjon i det som i dag heter kunnskapsstaben, sier Linda Hauge.Dybde og helhetlig innsiktI 2009 sluttet hun i Nav for deretter å jobbe to år i Utdanningsdirektoratet.- To år i direktoratet var egentlig for kort, men jobben i Virke dukket opp. Der har jeg jobbet med arbeidsmarked, velferdsområdet, kompetansepolitikk og bransjeanalyser.- I Virke har jeg jobbet med et bredt fagfelt, og jeg vil gjerne gå mer i dybden og få helhetlig innsikt på et felt, sier hun om å begynne å jobbe i SSP.Flere seniorer i forhold til ungeInteresse for seniorpolitikk tror hun at hun fikk fordi hun har jobbet så mye med IA-avtalen, trygde- og velferdspolitiske problemstillinger og arbeidslivet generelt.- Store deler av Virkes medlemsbedrifter er i varehandelen, serviceyrker, hotell- og restaurantbransjen og har mange unge ansatte. I kunnskaps- og teknologibransjen, som for eksempel museene, er det motsatt. Der jobber folk lenge, sier hun.Linda Hauge mener det er viktig å nyttiggjøre seg den verdifulle erfaringen som seniorene har.- Samtidig vil det med flere seniorer i forhold til unge, bli viktig med livslang læring i årene som kommer. I enkelte yrker vil noen bli nødt til å bytte til noe annet etter kanskje 20 år for å kunne fortsette lenger i arbeid. Vi trenger en slags kompetansereform som gjør det lettere også å bytte yrke.