Bedriftseksempel

Lokker AFP-ere tilbake i jobb.

Sørum kommune fikk pris for årets seniorinitiativ i 2006. Sørums seniorpolitikk er i kontinuerlig utvikling. Fra august 2007 får alle over 62 år tilbud om 90 prosent jobb med full lønn. Tiltaket har allerede lokket to tidligpensjonister tilbake til lærerværelset.

Av seniorpolitikk, 16. april 2008

Einar Jahr er rektor på Sørumsand skole. Hos ham er 5 av 30 undervisningsstillinger besatt med ressurspersoner over 62 år. Han er også én av skolelederne i Sørum som har hatt gleden av å ønske en angrende tidligpensjonist tilbake i aktiv undervisning. Rektoren er selv 63. Tilbudet om 90 prosent jobb med full lønn var midt i blinken for ham.Fri.– Jeg var i tenkeboksen. Full lønn for 90 prosent jobb har nok gjort sitt til at jeg har blitt, sier Einar. Han har jobbet 41 år i skolen, aldri annet enn fulltid. Å reise på hytta allerede torsdag kveld har vært utenkelig. – Nå kan jeg gjøre det hver 14. dag om jeg vil, sier skolelederen. Einars kone jobber også i Sørum kommune. Hun har vunnet samme seniorgevinst som ektefellen: Litt ekstra frihet og fleksibilitet. Einar har nok å bruke fritiden til. Han liker å bruke hendene til treskjæring og brodering. Sykling og annen trim er også kjærkomne aktiviteter. Siden skolestart i august i fjor har Einar hatt mulighet til å ta ut 10-12 ekstra fridager. Han innrømmer at han ikke har tatt ut mer enn 3-4 dager til nå. – Men muligheten er der fortsatt. Jeg kan jo samle opp litt, sier Einar. Han tror klare signaler om at arbeidsgivere og samfunnet ønsker at seniorene bidrar noen år ekstra er like viktig som de konkrete seniortiltakene. – Holdningen til seniorene som ressurs er helt endret i løpet av de siste årene, sier Einar. Positive tilbakemeldinger.Det er rett og slett en viktig motivasjonsfaktor å bli sett og høre at man er ønsket på arbeidsplassen. Positiv feedback er også hovedårsak til at Marie-Elisabeth Roll-Hansen (64) fortsetter å tilbringe mye tid med livlige 2.-klassinger. – Jeg liker å være sammen med barn, og jeg får mye gode tilbakemeldinger fra unger og foreldre, sier Marie-Elisabeth. Seniortiltaket som har vært viktigst for henne har ikke Sørum kommune bidratt med. 64-åringen nyter godt av ordningen med færre undervisningstimer for lærere over 55 år. Dette godet har lærerne forhandlet frem i sentrale oppgjør. – Litt mindre undervisning letter mye i min arbeidshverdag, sier Marie-Elisabeth. I tillegg kunne hun med full rett tatt ut ekstra fri, som følge av tilbudet om 90 prosent jobb med full lønn. Men det synes ikke Marie-Elisabeth at hun har behov for. – Når jeg ikke reduserte arbeidstiden da jeg hadde småbarn, ser jeg ikke noen grunn til å ta ut mer fri nå, sier adjunkten.Kontinuerlig utvikling.Hyggelige kolleger og et godt samarbeid på jobben er viktig for Marie-Elisabeth. – Og så har vi en god aldersmiks i kollegiet. Det er veldig ålreit, sier hun. Seniorpolitikken i Sørum kommune er i kontinuerlig utvikling. Tiltakene for å holde på eldre arbeidstakere settes også inn i en større personalpolitisk sammenheng. De siste par årene har Sørum arbeidet aktivt for å få bred kjønns- og aldersmessig spredning i de ulike arbeidsgruppene. Tillitsvalgte og ledelse har hele tiden samarbeidet tett. – Arbeidsgiver og arbeidstakersiden har vært flinke til å jobbe ut prosjektet sammen, sa hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og hovedverneombud Geir Sverdrup til seniorpolitikk.no i forbindelse med at Sørum fikk prisen for årets seniorinitiativ 2006.Seniorene ble spurt.Sørum trengte seniorene. Erfarne medarbeidere ble spurt hvilke seniortiltak de ønsket: – Hadde vi sittet her på kontorene våre og funnet på tiltak, så kunne vi bomma noe alvorlig, sier seniorrådgiver Aage V. Kleven. Han har hatt hovedansvar for seniorpolitikken i Sørum kommune. Syv suksesskriterier.Mange spør hvorfor Sørum kommune har lykkes i seniorpolitikken. Andre arbeidsgivere/kommuner kopierer det de har gjort. Her er Sørums faktorer for seniorsuksess: Spør de ansatte. Sørum satt i gang en rekke konkrete tiltak. Tiltakene var basert på spørreundersøkelse blant seniorene, om hva som hadde størst betydning for dem. Helt til topps. Seniorpolitikken i Sørum ble forankret i den politiske og administrative toppledelsen. Hele organisasjonen. Det jobbes godt med seniortiltakene på den enkelte arbeidsplass. Seniorkurs. For alle ved 58 år. Holder trøkket. Oppmerksomhet om seniorpolitikk over tid. Godt arbeidsmiljø. Seniorpolitikken er del av bedriftens generelle arbeidsgiverplattform. Med et godt arbeidsmiljø trives alle bedre, også seniorene. Våkne ledere. Lederne ser seniorene.Seniorsatsing hos Sørum kommune. Utviklingsamtale. Ved fylte 58 år får alle medarbeidere spørsmål om hva som skal til for at de skal stå til fylte 65 år. Seniortillegg. Når en medarbeider fyller 62 år får hun 10 000 kroner som et personlig tillegg. 90 prosent jobb – full lønn. Alle medarbeidere over 62 år får tilbud om 90 % jobb med full lønn. Kompetanseutvikling. Seniorer inngår i opplærings- og kompetansetiltak på lik lin linje med andre. Deltid. Gode muligheter for dels arbeid, dels pensjon. Tilrettelegging. Tiltak for å unngå belastningslidelser. Seniorkurs. Tilbys til alle ved 58 år. Legger vekt på arbeidsglede og det å stå i jobb. Holdninger. Målrettet arbeid for å sørge for at ulike behov i forskjellige livsfaser tas hensyn til. God miks. Arbeides aktivt for å få til bredere kjønns- og aldersmessig spredning i de ulike arbeidsgruppene. Fadderordning. Erfarne medarbeiderne kan være fadder for yngre/nytilsatte. Rapportering. Resultatene av seniorinnsatsen rapporteres løpende i tertial- og årsrapportene.