Steinkjer sykehjem

Lykkes med lange vakter

- Vi har oppnådd det vi ønsket. Vi har økt stillingsstørrelser, ansatte klarer langvakter og større stillinger over tid og sykefraværet har gått ned, sier Elin Jegersen ved Steinkjer sykehjem.

Av Tora Herud, 6. juni 2013

Enige om at prosjektet er vellykket. (Foto TH)

Enige om at prosjektet er vellykket. (Foto TH)

Steinkjer sykehjem ville redusere deltiden med 40 prosent og satte i gang prosjektet ”Muligheter og begrensninger – redusert deltid”, der de ansatte jobber 12 ¼ times vakter. Halvveis i prosjektet, er særlig godt voksne kvinner i 50 og 60-årsalderen fornøyd med arbeidsformen.Personene på bildet: Fra venstre: Britt Marie Werstad, seksjonsleder, Bente Wågan Sørhaug, verneombud og Eli Eiklid, tillitsvalgt Fagforbundet. På høyre side av bordet fra venstre: Elin Jegersen, fagkonsulent, Brit Eli H Nordal, enhetsleder for tre sykehjem (stående bak), Oddveig Wibe Grut, seksjonsleder og Anne Grete Høy, prosjektleder.Les prosjektbeskrivelsen nederst i teksten.Elin Jegersen, fagkonsulent: – Helt siden 2000 og særlig siden 2009 har vi prøvd ulike tiltak for å redusere deltiden, men vi fikk ikke redusert småstillingene, særlig ikke på helg. Så da det ble mulig å søke offentlig støtte via Nav til dette prosjektet i 2011, gjorde vi det. Vi ville se om det var gjennomførbart med 12 ¼ times vakter, som er en litt annen måte å jobbe på. Ressursene til de to avdelingene skal være de samme etter at prosjektet er over, som før det startet.Brit Eli H Nordal, enhetsleder for tre sykehjem: – Målet var å få til at flere økte stillingsandelen sin. For å få det til måtte vi særlig endre arbeidsmønsteret i helgene. Det kreves et visst antall personer for å få turnusen til å gå opp, og ingen ønsker å jobbe mer enn 3. hver helg. Få ønsker dessuten 100 prosents stilling, de fleste ønsker 80-90 prosent. Det gir større frihet, de kan fylle på med ekstravakter, og nå teller all inntekt med i pensjonsgrunnlaget.Jegersen: – For arbeidsgiver er det en fordel å ha færrest mulig ansatte, og det er også det beste for pasientene. Med arbeid annenhver helg, ville alle kunnet jobbe 100 prosent. Til prosjektet valgte vi avdelinger med alderspsykiatri og demens. Avdelinger med mer somatikk ville ikke egnet seg like godtOddveig Wibe Grut, seksjonsleder: – Flere opplever langvaktene som godt for helsen, men at det ikke er tid til å gjøre noe annet i en helg med tre lange vakter. De som jobber 12 timer får selv ro når de eldre hviler, og må gjerne ta fram strikketøyet. De skal ha uansett en times hviletid per dag.Jegersen: – Vi har fått god hjelp av bedriftshelsetjenesten, og alle ansatte har hatt to medarbeidersamtaler i løpet av det første prosjektåret.Anne Grete Høy, prosjektleder: – De ansatte føler at de blir hørt, og at de får mer tid til pasientene enn de hadde før.Eli Eiklid, tillitsvalgt: – Både vi i Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund var skeptiske til prosjektet i starten, men vi viste det ikke utad og vi var villige til å prøve. Det er viktig at de ansatte fikk være med å planlegge dette selv, og jeg tror det er et ønske om å fortsette etter at prosjektet er over. Vi har dispensasjon fra Arbeidstilsynet når det gjelder arbeidstiden, så det blir spennende å se om vi får fortsette.Jegersen: – Mange ønsker full stilling, men de vil ha den på én avdeling. Det blir vanskelig, særlig når de eldre skal bo i små enheter.Wibe Grut: – Men det er flere som jobber i flere avdelinger her på sykehjemmet. ”Muligheter og begrensninger – redusert deltid”Prosjektet ved Steinkjer sykehjem varer i to år og ble startet på grunn av en høy deltidsstillinger, ønske fra ansatte om stillingsutvidelser, ønske fra brukerne om færre tjenesteytere og ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver.18 pleiere deltar i prosjektet, som omfatter en lukket avdeling for demente med 6 plasser, og en vanlig sykehjemsavdeling med 8 plasser. Arbeidsdagen for dagvaktene starter klokka 8 og avsluttes klokka 20.15. De jobber først fire dager i strekk, deretter har de en uke fri. Så jobber de tre dager i strekk og har en ny uke fri, før de igjen skal jobbe fire dager – og slik fortsetter det.I utgangspunktet var det beregnet en stillingsstørrelse på 80,5 prosent for alle deltakerne. 12 av deltakerne ønsket dette. To deltakere ønsket å beholde sine 100 prosents stillinger. Fire ønsket å jobbe i overkant av 70 prosents stillinger.Til sammen på de to avdelingene er det hver dag 4-5 ansatte på jobb. Av disse vil det alltid være 1-2 sykepleiere. I tillegg er det en sykepleier tilgjengelig på dagtid på ukedagene som bistår begge avdelingene fra 9-16. Nattevaktene jobber fra 20.00 til 8.15.(Justeringer skjer i løpet av prosjektperioden.)