Gründer

Lyst og lidenskap, viktigst

- Ideen kom plutselig en morgen ved kjøkkenbordet. Sønnen vår på 18 år har nemlig interesse og kunnskap om restaurering av film, sier Christian Wig (53). Han startet spesialistselskapet Pixellus for å digitalisere og restaurere bilder.

Av Tora Herud, 26. mars 2012

Christian Wig

Christian Wig

I motsetning til mange som går med en gründerdrøm, så har Christian Wig erfaring. Han har startet selskaper før og han har vært rådgiver for – og sittet i styrer hos andre. De ansatte i Pixellus Pixellus ble startet i september i fjor, og har per i dag fire årsverk fordelt på åtte personer. Christian Wig selv jobber 50 prosent stilling som daglig leder. Halvparten av de ansatte er ungdom med Aspergers syndrom, en mild variant av autisme, noe sønnen hans også har. Foreløpig går sønnen på videregående, men jobber en dag i uken.- Vi skal utnytte disse guttas kompetanse, og vi skal bygge et selskap som skal kunne klare seg og konkurrere på vanlig måte, sier Wig. Så får vel Pixellus noen offentlige kroner i støtte, tenker vi.- Nei, ikke en øre, men arbeidsledige kan få praksisplass i en virksomhet i inntil tre år. Her har guttene hatt praksisplass i tre til seks måneder. Nå er alle over i vanlige arbeidsforhold. Det gjelder å bygge på de sterke sidene og dempe de svake, sier han. Forretningsideen Etter hvert som de fleste av har digitale fotoapparater og tar bilder med mobiltelefonen, har ordet fotoalbum fått et annet innhold. Men hva gjør vi med gamle slides, negativ film og papirbildene vi har liggende?- Pixellus retter seg mot privatkunder. En del av dem som bruker oss har nok først tenkt at de skal gjøre jobben selv og skaffet seg en skanner. Men så tar det mer tid og er vanskeligere enn de hadde regnet med, sier Christian Wig. Han er i stor grad opptatt av sikkerhet, og av at kundene kan stole på at bildene ikke kommer på avveie eller blir sett av uvedkommende. Fire hovedfaser – For å lykkes er det fire hovedfaser etter at et firma lanseres, sier Wig. Disse er: Kundeoppfattet kvalitet: Fornøyde kunder som går ut og sprer det gode budskap. Prosess og struktur: Ha kontroll på forretningsprosesser. For autister er det viktig med struktur, og vi må ha en struktur som gir mulighet for øke volumet på produksjonen.Volum og skalering: Bygge videre på strukturen som er etablert. Skalere opp til et volum som gir lønnsom produksjon.Lønnsomhet: Lønnsomheten kommer nesten av seg selv, dersom de andre punktene er gjort godt nok.  Mål om lønnsomhet i juni – Vi startet opp i september, i januar var vi ferdige med de to første fasene. Nå bygger vi volum. I januar skannet vi 600 bilder per dag, nå er vi oppe i 2.000 per dag, og vi skal skalere opp til 3.000 bilder per dag i mai. Første måned med pluss kan bli juni. Med gutta her snakker jeg om volum, sier han og peker på ei tavle som viser at dagens produksjon til da er over 1.700 bilder. – Rådet er tålmodighet i forhold til prosessen, fortsetter Christian Wig. Han har kjøpt teknisk utstyr for flere hundre tusen kroner og sier driftskostnadene er på rundt 200.000 kroner per måned. Kostnadene tar han selv. – Kanskje bare én av 100 passer til å starte noe selv, men vedkommende som gjør det,  kan jo komme til å sysselsette andre. Det er viktig å ha gutsen til å stå imot de vanskelige stundene. Å starte for seg selv medfører risiko og prestisjen kan settes på spill, sier han. Sparer samfunnet En beregning gjort av Vista Analyse AS i 2010 viser at samfunnet kan spare minst 11,815 millioner i kroner i ytelser til uføretrygd, dersom en person i stedet kommer seg jobb.