IA-avtalen i Mesta

må føle seg betydningsfulle

- Både våre egne ansatte og innleid arbeidskraft skal ha gjennomgått vårt sikkerhetskurs, sier driftsleder Odd Inge Jordal (58) i Mesta AS RegionVest. Seniorpolitikk.no har sett på hvordan IA-avtalen håndteres.

Av seniorpolitikk, 3. oktober 2013

Odd Inge Jordal (57) til venstre. (Foto TH)

Odd Inge Jordal (57) til venstre. (Foto TH)

Mesta Region Vest arbeider på 5-årige driftskontrakter for Statens vegvesen, i tillegg har de vedlikehold av alle tunnelene i Bergen.- Vi er opptatt av å registrere alle uønskede hendelser, alt fra snubling til påkjørsler eller biler som kommer kjørende inn i stengte tunneler. Trafikksikkerhet står øverst hos oss. Vi har strenge sikkerhetskrav, og derfor er jeg daglig bekymret for ansatte som jobber på veien i Norges nest største by. Stadig flere trafikanter er ruset bak rattet, og mange snakker i mobiltelefon mens de kjører, begge deler er like farlig, sier han, som også er bekymret for alt søppelet som folk kaster ut gjennom bilvinduene.Treneren for lagetOdd Inge Jordal trekker paralleller til fotballaget Brann når han beskriver jobben sin.- Jeg føler meg som treneren for laget, og vi skal gjøre hverandre gode. Det er en stor utfordring. Hvis vi har greid å få til lagspillet, og en går ut av laget, da har vi et problem. Men det eneste som kan stoppe oss i IA-arbeidet er fantasien. Vi må snakke sammen. Det er viktig for meg å ha folk med etter fylte 62 år. De sitter med mye god kompetanse som vi vil ha med videre. Det som betyr noe er at folk stoler på meg og kommer og forteller meg når de er syke, og at de sier til legen sin at de har en leder som er åpen for å legge forholdene til rette, slik at de kan jobbe. Men det er arbeidstakerens eget ansvar å ta vare på egen helse, sier han.Mesta Region Vest har et korttidssykefravær (1-3 dager) på under 1 prosent, og et langtidssykefravær (mer enn 16 dager) på rundt 4 prosent.- Du er et funnJordal møter ansatte med å si at de er et funn når de gjør jobben sin slik de skal. For å få det til, lages det i samarbeid med de ansatte hver uke detaljerte planer for arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling uka etter.- HMS-arbeid er et høyt prioritert område hos oss og noe regionsdirektør Kjell Næss er veldig opptatt av. Vi må rapportere sykefravær og ulike typer skader hver måned. Skal vi lykkes med IA-arbeidet må vi se hverandre, ha tillit og respekt. Bygge lag, sier Odd Inge Jordal. Hanmener seniorpolitikk handler om det samme.- Folk skal ha lyst til å jobbe til de fyller 67 år. Dette er et tungt yrke og vi har bruk for alle. Våre eldste ansatte vet hvordan veiene er bygd, det er viktig kompetanse å ta vare på. Så vidt jeg vet er ingen blitt skubbet ut hos oss på grunn av alderen, sier han.