Pensjon

Må jobbe lenger

For å unngå lavere utbetalinger til pensjon i framtida, må arbeidstakerne utsette tidspunktet for pensjonering med åtte måneder for hvert år levealderen over 62 år øker i befolkningen. Personer født i 1996 må jobbe fire år lenger enn personer født i 1943 for å få like mye utbetalt i pensjon, skriver avisa Sunnmørsposten. Tallene er hentet fra ny analyse gjort av forskningsavdelingen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av admin_senior, 8. september 2008