5 spørsmål om pensjonsreformen

må kunne Hindre utestenging

Pensjonsreformen har virket i to år. LOs nestleder Tor-Arne Solbakken spørsmål om reformens retning videre.

Av Tora Herud, 26. februar 2013

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. (Foto TH)

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. (Foto TH)

– Redaktøren av LO-Aktuelt, Svein Yngve Madsen, skrev nylig at «et samlet offentlig system som sikrer alle med full opptjening rundt 66 prosent i pensjon, ville vært enkelt, kjønnsnøytralt, fleksibelt og rettferdig».