Ny forskning

Må prøve å Se konsekvensene

Har Statoil og andre noe å lære av nedbemanningsprosessen som ble gjennomført i 2008, og som kan overføres til dagens situasjon?

Av Tora Herud, 14. oktober 2015

Susan Chen skriver doktorgrad på nedbemanningen i Statoil i 2008. (Foto privat)

Susan Chen skriver doktorgrad på nedbemanningen i Statoil i 2008. (Foto privat)

Forsker Susan P. Chen ved Universitetet i Stavanger, gjorde intervjuer i Statoil i årene etter nedbemanningen i 2008. Hun har publisert tre artikler internasjonalt om funnene til nå og planen hennes er å ta doktorgrad på emnet i 2015 eller 2016.- Hva skjer med en organisasjon etter en stor nedbemanning? Og hva slags problemer har de som ble igjen i Statoil etter nedbemanningen?- De store spørsmålene handler om tap av kunnskap i en aldrende arbeidsstyrke og kunnskapsbasert økonomi, samtidig som den gjenværende arbeidsstyrken føler seg mer som ofre, enn som noen som det satses på. Det er fordi de ser at ekspertise og kunnskap blir belønnet med lukrative sluttpakker eller pensjonsordninger, og at det skjer samtidig som de verdsettes i andre deler av industrien etter at de har forlatt selskapet, sier Susan Chen. Hun mener det i Statoil også ble uttrykt en opplevelse av urettrettferdig behandling.- Brukte Statoil verktøy for å vurdere den enkeltes kompetanse, eller ble det kun sett på alder i utvelgelsen av hvem som måtte gå?- Det var ikke basert på kompetanse. Ansatte over 58 år sysselsatt i Norge fikk gjennom en lukrativ førtidspensjonsordning tilbud om å forlate organisasjonen. Dette var fristende for en aldrende arbeidsstyrke, selv om regjeringen ønsker at seniorer i befolkningen skal fortsette lenger i arbeid.- Hva ble gjort for å sikre kompetansen i organisasjonen, for eksempel som å overføre kompetanse fra dem som gikk til dem som ble igjen?- Innsatsen for å overføre kunnskap systematisk, var begrenset. Ledere som forsto og fremmet kunnskapsoverføring, var nøkkelen til støtte både direkte og indirekte.- Hva kan vi lære av nedbemanningen i Statoil i 2008?- Før det tas strategiske beslutninger om nedbemanning, må ledelsen være oppmerksom og prøve å se hva det innebærer for aktivitetene i de miljø- og industrisammenhengene som virksomheten opererer i. Saken etterlyser også behovet for å bygge kunnskapsledelse inn i prosesser og organisasjonskultur, for å sikre kunnskapsledelse og effektivitet i tider med nedbemanning og endring i organisasjonen, sier Susan Chen.