Karriereveiledning

Må takle mer omstilling

- De eldste har for dårlig tilbud om karriereveiledning, sier Cathinca Fritzvold Hatlem, fungerende avdelingsdirektør i Nasjonal enhet for karriereveiledning – Vox.

Av Tora Herud, 15. oktober 2015

Står du overfor et veivalg? Kan karriereveiledning være noe for deg? (Foto TH)

Står du overfor et veivalg? Kan karriereveiledning være noe for deg? (Foto TH)

– Vi er inne i en tid med mer nedbemanning og uro i arbeidsmarkedet. Ny eller mer utdanning kan være et alternativ for noen, også dem som er 50 år eller eldre. Hva er rådet fra Vox?- I det moderne arbeidsliv må arbeidstakere