Mange kombinerer jobb og AFP

I alt 46.160 personer mottok avtalefestet pensjon (AFP) ved utgangen av juni i år, ifølge NAV. Det er 6.641 flere enn i 2007, og av disse var sju av ti 62 år ved overgangen til AFP. Andelen av nye AFP-mottakere som fortsetter i arbeid er økende for begge kjønn, og har vært det de siste årene.

Av seniorpolitikk, 21. august 2008

Tallene for første halvår 2008 viser at blant menn i privat sektor var det 25,9 prosent som tok ut gradert pensjon. I offentlig sektor var det 30,6 prosent som kombinerte arbeid og pensjon. For kvinner var det henholdsvis 28,3 prosent i privat sektor og 28,8 prosent i offentlig sektor som kombinerte jobb og pensjon.-Det er for tidlig å si om andelen AFP-mottakere er i ferd med å flate ut, eller om vi kan få en ytterligere økning de neste årene dersom arbeidsledigheten begynner å øke igjen, sier direktør Hilde Olsen i NAV.