Bemanning

Manpower styrker seniorkompetansen

- Vi vil lære opp våre ansatte til å tenke på seniorer og ta dem med i alle sammenhenger, sier produktsjef Ragnhild Molstad (58) i Manpower Senior. Hun kaller det et oppvåkningsprogram i seniortrening, og ser dette i sammenheng med at Manpower er en IA-be

Av seniorpolitikk, 27. november 2008

I Manpower møter seniorpolitikk.no avdelingsleder Merethe Wathne (42) sammen med bemanningskonsulentene Ann Kristin Sørgård (28) og Hilde Hartviksen Hegerholm (28), som har gått kurset i seniortrening. Alle tre har tidligere jobbet ute i bedrifter, nå er de på hovedkontoret i Oslo.- Vi ønsker alle ansatte med kunde- eller vikarkontakt velkommen til et kurs som gir trening i intervju av seniorer og salg av seniorer til våre kunder. Kurset tar opp tenkte situasjoner der vi prøver å knuse myter om det å være senior. Vi snakker om selvbilde, om å bli avvist, om å gå ledig, om å være usikker på egen kompetanse, om når kunden ønsker unge, kvikke og raske og om unge ledere som kan være redde for personer med mer kompetanse enn de har selv, sier Wathne.I Manpower er det slutt på å si: ”Jeg har en kandidat til, men han er litt gammel altså …”. Holdningen i bemanningsbyrået er: Å være senior er noe positivt og skal serveres positivt.Stabilitet, kunnskap og kompetanse- Seniorene representerer stabilitet, kunnskap og kompetanse. Vi minner kundene våre om at det er dyrt å rekruttere på nytt og på nytt. Alder er en ressurs, og det er lettere å argumentere overfor en kunde når kandidatene våre har erfaring. Det er også slik at vikariater ofte ender som fast jobb, sier avdelingsleder Merete Wathne.- Det er kostbart for bedrifter med unge som hopper fra jobb til jobb, sier Hilde Hartviksen Hegerholm.Ann Kristin Sørgård forteller om Bjørg S. Hansen, som har jobbet for Manpower i over ti år og som nettopp har fått fast jobb i TINE. En annen vikar på samme alder fikk fast jobb i Utlendingsdirektoratet (UDI) etter å ha jobbet som vikar for Manpower i 20 år. Sørgård mener det er vanskeligere å argumentere for unge uten erfaring.- Vi følger opp vikarene med medarbeidersamtaler og av og til en lunsj her, samt sommer- og julearrangementer. Slik snakker vi med dem rundt en gang i måneden. Selv om dette er fjernledelse, er det flere som uttrykker at de føler seg bedre ivaretatt enn på tidligere arbeidsplasser, fortsetter Wathne.Å jobbe i bemanningsbyråMellom 8.000 og 9.000 personer er i jobb gjennom Manpower hver dag. Rundt 1.000 arbeidssøkende registrerer CVen sin i byrået hver uke, og med finanskrisen er antallet økende. Blant rundt 100.000 registrerte CVer er det 1.050 personer født i 1953 eller tidligere. 400 av disse er i arbeid.- Vi har to typer ansettelsesforhold. Det ene er med garantilønn på 70-100 prosent. Det andre er oppdragsbasert og med timelønn. Alle som jobber for oss får også pensjonsordning og rabatt på treningssentre, sier Merete Wathne.Hun anbefaler seniorer å søke på stillinger som lyses ut gjennom Manpower, framfor kun å registrere CVen i bedriftens database.- Det er lettere å bli fanget opp gjennom å søke en bestemt stilling. Men det er også viktig at arbeidssøkere skriver litt om hvilke arbeidsoppgaver de har hatt, for eksempel hvilke typer sentralbord de er vant til å betjene. Mange av dem som søker hos oss ønsker å jobbe med coaching og organisasjonsutvikling, men de flest stillingene som formidles gjennom oss er administrative stillinger og prosjektsekretærer, sier hun.- Vi har formidlet flere seniorkandidater inn i økonomistillinger. En fikk jobb som lønnssekretær, men endte som lønnssjef. De som tør å ta en sjanse og la oss prøve dem en stund. De som er nysgjerrige, søker kunnskap og byr på seg selv, kommer lengst. Bre en gang har jeg opplevd å møte en utbrent person, sier Hilde Hartviksen Hegerholm.”Kjennetegn ved seniorer”Som begrunnelse for å få kunder til å satse på en kompetent senior fra Manpowers informeres det om at flg. kjennetegner seniorene:  Bred og allsidig arbeidserfaring Mye sosial kompetanse og god vurderingsevne Stabilitet og høy arbeidsmoral Lite korttidsfravær Stor motivasjon for å jobbe Lojalitet og arbeidsgledeNylig skrev Dagens Næringsliv at Manpower har trappet ned ambisjonene når det gjelder seniorer og at der svikt i seniorsatsingen. Til dette sier Ragnhild Molstad:- Vi har ikke trappet ned ambisjonene når det gjelder å få flere seniorer i arbeid. Men vi er spent på hvordan finanskrisen vil påvirke andelen utleide seniorer.