Sverige

Marianne Rundström (66) begynner i ny jobb i News55

I midten av mai skrev vi om den kjente programlederen i «Gomorron Sverige» på SVT som sa opp jobben. Hun protesterte mot at SVT skal legge om sitt morgenprogram og innrette det mot aldersgruppen 20-39 år.

Av Tora Herud, 7. juni 2017

Marianne Rundström. (Foto Sara Mac Kay)

Marianne Rundström. (Foto Sara Mac Kay)

I forbindelse med omleggingen skulle alle programlederne for TV-kanalens morgenprogram byttes ut.

I fjor skrev Marianne Rundström boka «Passé – De ofrivilliga pensjonärerne», som en protest mot at hun og mange andre arbeidstakere i Sverige må slutte i jobben når de når aldersgrensen på 67 år.

Boka fikk stor oppmerksomhet i svenske medier. Seniorpolitikk.no intervjuet henne september:

Marianne Rundström vil ha den øvre aldersgrensen i Sverige fjernet

Ny jobb etter SVT

Etter 22 år i TV-kanalen bytter Marianne Rundström til ny jobb i nyhetsnettstedet News55.se

– Ikke noe annet sted får erfaring så stor plass som på News55 og det er uvurderlig for de tre millioner som fortsetter et aktivt liv etter fylte 55, sier Marianne Rundström på News55. Hun ser fram til å gjøre noe nytt, og skal i tillegg til å skrive artikler også holde foredrag på nyhetsnettstedets messer.