6 spørsmål om ufrivillig pensjonering

Marianne Rundström vil ha den øvre aldersgrensen i Sverige fjernet

- Jeg har skrevet denne boka fordi jeg er forbannet, den er et resultat av sinne, sier Marianne Rundström, som må slutte i TV-jobben når hun fyller 67 år.

Av Tora Herud, 29. september 2016

Marianne Rundström mener Finland og Norge har kommet lengre enn Sverige. (Foto Sara Mac Mac Key)

Marianne Rundström mener Finland og Norge har kommet lengre enn Sverige. (Foto Sara Mac Mac Key)

Fram til rett før hun fylte 60 år, hadde hun ikke tenkt på at alder kunne få betydning for hvor lenge hun fikk lov å jobbe.- Hva var det som fikk deg så interessert i dette temaet at du måtte skrive bok om det?- Radioprogrammet «Stil» på P3 fant vel ingen eldre journalist enn meg, da de inviterte til å snakke om alder. Det var etter at den amerikanske journalisten og talk-show-vertinnen Barbara Walters hadde sagt opp stillingen sin da hun fylte 82 år. Intervjuet med meg fikk stor oppmerksomhet, og jeg ble klar over at aldersgrenser er noe som rammer i mange bransjer. På denne tiden fikk jeg dessuten barnebarn, og jeg begynte å tenke på hvordan samfunnet ville bli om 100 år.Omtrent samtidig en morgen vinteren 2012 hadde Rundström besøk av statsminister Fredrik Reinfeldt i sofaen i «Gomorron Sverige». Han overrasket alle med å si at svenskene skulle kunne arbeide til de fylte 75 år. De skulle også oppmuntres til å bytte yrker og karriere. Dette var samme dag som regjeringen invitert til framtidsseminar om seniorers muligheter på arbeidsmarkedet, og de påfølgende dagene skulle statsministere fra ni  nord-europeiske land komme for å diskutere det samme. Blant dem var både Jens Stoltenberg og David Cameron.- Vi ble så overrasket over Reinfeldts uttalelse og tenkte at nå får vi jobbe i 10 år til, minst. Det fikk meg til åpne øynene for hvor mye personnummeret bestemmer.- Hvorfor er aldersgrensen i SVT 67 år, har det noe med avtaler mellom arbeidsgiver og fagforening å gjøre?- 67-årsgrensen er svensk lov og gjelder hele offentlig sektor. Men forskning viser at der man lar eldre jobbe, kommer det flere unge inn.Sverige har ingen fastsatt pensjonsalder. Den varierer mellom 61 og 67 år. I 2012 gikk svenskene i gjennomsnitt av med pensjon ved 64,3 års alder.- Du har visst lenge at det er en aldersgrense, har du vurdert å slutte og finne deg annen jobb med bedre framtidsutsikter?- Jeg hadde ikke tenkt så mye på det tidligere, jeg følte meg ikke gammel og jeg er engasjert og har arbeidskraft. Og, jeg vet ikke hva annet jeg skulle kunne gjøre. Men jeg har opprettet et eget foretak, jeg kan skrive, holde foredrag og jobbe som frilanser. Det kan selvfølgelig være morsomt å gjøre noe nytt.- Har du merket noen holdningsendringer til eldre arbeidstakere i Sverige?- At ungt er fint og at gammelt er «fult» gjennomsyrer samfunnet, synes jeg. Når det skrives om eldre, er det nesten bare om problemer, ikke om erfaring. Det er et tap for samfunnet at så mye erfaring går tapt, og slik burde det ikke være. Men bemanningsselskaper sier nå at de gjerne ansetter folk over 60 år, for da får de arbeidskraft de kan stole på. Så det skjer noe. Dersom jeg får fortsette, får de dessuten billig arbeidskraft fordi det ikke skal betales mer inn til pensjonsordninger for meg. Bakgrunnen for dagens lovverk bygger på en hundre år gammel lov laget da folk levde mye kortere.- Hva slags endringer ønsker du?- Jeg ønsker at den øvre aldersgrensen på 67 år tas bort. La folk bestemme selv hvor lenge de skal jobbe. Jeg tror de fleste likevel vil gå av tidlig.- Du avslutter boka med en jobbsøknad «Villig arbeidskraft søker jobb» og beskriver dine erfaringer og evner slik: «effektivitet, prioriteringsevne, selvinnsikt, godt opparbeidet nettverk, evne til å håndtere konflikter, kunder, sjefer og kolleger, god innsikt i bedriftskulturer, stabilitet, pondus, uredd, omdømmekapasitet, tillitsfull, respekt, trygghet, ansvarsfullhet, lojalitet, evne til refleksjon, god oppfatningsevne, innsikt i egne styrker og svakheter og tilpasningsevne». Jeg kan begynne omgående og har ingen hensikt om å slutte med det første.Rundström mener både Norge og Finland er kommet mye lenger enn Sverige. Hun viser til finske Juhani Illmarinen, som allerede på 1980-tallet oppdaget at det ikke er eldres helse som spiller størst rolle ved arbeidsinnsatsen deres, men ledelsens holdninger. Om Norge skriver hun om Senter for seniorpolitikks rolle for å få i gang samtaler mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.- Kanskje jeg bør søke jobb i Norge? spør Marianne Rundström, når hun får høre om våre nye aldersgrenser som ble innført i fjor. Verken hun eller forlaget trodde denne boka ville få noen oppmerksomhet, men dette er hennes 35. intervju om boka.