Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mediaas er aldersdiskriminert

- NRK bryter diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven når de krever at Mediaas må slutte fordi han har fylt 67 år, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for avdeling for Lov og rettigheter i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Av Tora Herud, 5. februar 2014

Steinar Mediaas. (Foto Scanpix)

Steinar Mediaas. (Foto Scanpix)

Ombudet mener avtalen mellom NRK og arbeidstakernes organisasjoner om en øvre aldersgrense for journalister på 67 år i NRK, ikke lovlig kan sette til side den lovfestede øvre aldersgrensen på 70 år.- Partene kan ikke avtale seg bort fra diskrimineringsvernet, sier Lier Haugseth i en pressemelding.Les LDOs: Uttalelse i sak om aldersdiskriminering – øvre aldersgrense 67 år Les også: Endres aldergrensene?Det har vært en gjeldende oppfatning at denne typen særavtaler som sådan er lovlige. Det mener ombudet at det ikke er grunnlag for i dag.- Vi har særlig lagt vekt på høyesteretts avgjørelse i den såkalte helikopterdommen. Dommen tydeliggjør at det må gjøres en konkret vurdering av om avtalen er saklig begrunnet, nødvendig og ikke rammer uforholdsmessig. Det har ikke NRK sannsynliggjort, sier Lier Haugseth. Ombudet oppfordrer NRK til å rette opp i diskrimineringen av Mediaas, og gjennomgå den fremforhandlete avtalen på nytt.Går til sak mot NRKIfølge Dagens Næringsliv gikk Steinar Mediaas for få dager siden til Oslo byfogdembete og krevde midlertidig forføyning mot NRK.- Jeg ønsker å stå i stillingen min til likestillingsombudet har tatt stilling til om jeg har rett til å fortsette etter 67 år. Alternativt ønsker jeg å stå i stillingen min inntil spørsmålet er rettslig avklart. For å få til det må jeg gå til rettslig forføyning, sier Mediaas til avisen.Ansatte i NRK har, avhengig av når de ble ansatt, hatt ulike aldersgrenser i sine arbeidsavtaler.