Ny forskningsrapport

Mediene fyller ikke sitt samfunnsoppdrag

Eldre arbeidstakere blir nesten ikke omtalt i pressen, men omtalen er stort sett positiv. Det viser en ny analyse fra Høyskolen Kristiania.

Av Berit Solli, 17. januar 2023

Nanna Fredheim

Førsteamanuensis Nanna Fredheim har analysert medienes omtale av eldre arbeidstakere på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

«Mediene gir en skjev fremstilling av eldre arbeidstakere, basert på noen gla’-historier om superseniorer. Utfordringer og muligheter knyttet til eldres arbeidsdeltakelse i et bredere perspektiv, omtales knapt,” sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Den nye studien analyserer mediedekningen av eldre arbeidstakere i norske aviser mellom 2019-2021. Studien analyserer også i hvilken grad interesseorganisasjoner og nyhetsorganisasjoner bruker sosiale medier til å tematisere eldre arbeidstakere.

I samarbeid med pressens organisasjoner arrangerer vi debattmøte onsdag 11. januar kl 13-15 på Pressens hus. Meld deg på fysisk eller digitalt her!

Kari-Østerud
Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. (Foto: Sverre Chr Jarild)

«Mediedekningen er overveldende positiv til eldre arbeidstakere. 63% av dekningen er uttalt positiv, og svært få artikler er negative,» sier forsker Nanna A. G. Fredheim ved Kristiania, som har skrevet rapporten.

Til tross for at over halvparten av mediedekningen nevner negative omstendigheter eller holdninger til eldre arbeidstakere, gjerne med referanse til aldersdiskriminering, vektlegges dette mindre ofte i hovedvinklingen. Kun fem prosent av titlene nevner aldersdiskriminering.

Enhetlig gruppe

Eldre arbeidstakere er den største og viktigste kildekategorien i materialet. Majoriteten av de journalistiske artiklene formidles ved hjelp av en personlig historie. Eldre arbeidstakere adresseres og omtales stort sett som en enhetlig gruppe. Sosiale faktorer som kan påvirke pensjon og jobbmuligheter, som utdanning, kjønn, sektor eller innvandrerbakgrunn, er stort sett ikke vektlagt i mediedekningen.

I hvilken grad medier retter oppmerksomhet på et tema, og hvordan mediene fremstiller en gruppe, kan påvirke hvordan disse oppleves av både enkeltindivider og grupper. Studier har for eksempel vist at stereotype presentasjoner av eldre arbeidstakere i media kan påvirke holdninger til dem i arbeidslivet.

«Medienes fremstilling av eldre arbeidstakere påvirkes av redaksjonelle prioriteringer. Dekningen er viktig fordi presentasjonen kan bidra til å opprettholde eller forsterke stereotypiske forestillinger om eldre arbeidstakere i samfunnet, blant arbeidsgivere og hos de eldre selv,» sier Østerud.

Les for eksempel sak i Journalisten om sluttpakker til alle over 62 år i Polaris media.

Aldersdiskriminering i pressen?

Fakta

Rapporten er skrevet av forsker Nanna A. G. Fredheim ved Høyskolen Kristiania på oppdrag av Senter for seniorpolitikk (SSP).

Rapporten er basert på en innholdsanalyse av hvordan eldre arbeidstakere fremstilles i norske redaksjonelle nyhetsmedier mellom 2019-2021, samt i hvilken grad nyhetsmedier og relevante interesseorganisasjoner tematiserer eldre arbeidstakere på sosiale medier.

Hensikten er å gi en oversikt over i hvilken grad mediene omtaler eldre arbeidstakere, hvordan eldre arbeidstakere fremstilles gjennom tekst og bilder, og i hvilke sammenhenger eldre arbeidstakere omtales.