Pensjon

«Mer brutalt i Sverige»

Forsker Axel West Pedersen, Institutt for samfunnsforskning, ble i august sitert i Svenska Dagbladet med at det svenske pensjonssystemet er mer brutalt en det norske. Han har sammen med forskerkollega Mi Ah Schøyen i NOVA studert pensjonssystemet i nabolandet.

Av Tora Herud, 16. september 2015

Axel West Pedersen. (Foto TH)

Axel West Pedersen. (Foto TH)

Sverige fikk nytt pensjonssystem over ti år før Norge, og det er mange likhetstrekk. Men til Svenska Dagbladet sier Axel West Pedersen: «- Jeg har kalt det svenske systemet mer brutalt og det bunner blant annen i at all risiko i systemet er lagt på pensjonistene.»Risikoen han snakker om handler om at den oppsparte pensjonskapitalen må fordeles over flere år fordi folk lever lenger enn før akkurat som i Norge. Men siden det i Sverige er bestemt at svenske lønnstakere ikke skal betale mer enn 18,5 prosent i pensjonsavgift, kommer hele effekten av lengre levetid til å måtte betales pensjonistene selv.Den andre risikoen West Pedersen peker på, er at pensjonene kan senkes i tider med svak konjunktur. Mi Ah Schøyen mener noe liknende hadde vært vanskelig å gjennomføre i Norge. I Norge er risikoen fordelt mellom pensjonistene og Staten.