Entreprenørskap

– Mer enn én av fire gründere er over 50 år

- Pensjon eller sluttpakke kan nok friste noen til å starte noe eget. Rundt 50 prosent av alle aksjeselskaper som starter opp, overlever fem-årsdagen. Det samme gjelder for seniorer mellom 55 og 66 år, sier Terje Strøm, sjeføkonom i NyAnalyse.

Av Tora Herud, 13. februar 2018

Terje Strøm

Terje Strøm

– Det er viktig å snu oppmerksomheten bort fra at flere eldre er en eldrebølge som gir økte utgifter. Det positive er at vi lever lenger og er veldig friske. Derfor er det nødvendig at flere fortsetter lenger i arbeid. Og da er det fint at noen velger å fortsette i rollen som gründer og deltar i utviklingen av nye produkter og med innovasjon, sier Strøm.


Mobiliteten blant norske arbeidstakere avtar etter fylte 50 år.


– Det er fint når noen ser at de kan gjøre noe nytt. Nedbemanning kan være årsaken for noen, det blir som ordtaket «Nød lærer naken kvinne å spinne». Enda bedre er det når noen helt frivillig starter noe nytt og tar den risikoen. Det er selvrealisering. Det er ingen grunn til å slutte og tenke nye tanker. En med 20-30 års erfaring har mye å bidra med.

Skaper arbeid til flere enn seg selv

I rapporten «Nyetableringer i Norge – kartlegging av entreprenørskap blant seniorer», som NyAnalyse har skrevet på oppdrag for Innovasjon Norge og Senter for seniorpolitikk (SSP) telles nyetableringer blant dem som opprettet aksjeselskap i 2016, i alt 25.158. Av disse er 19.743 identifisert på bakgrunn av aksjonærregisteret og regnskapstall. Andelen oppstartere over 50 år er 26 prosent, eller rundt 6.500 seniorgründere.


– Det synes jeg er veldig bra. Jeg tror ikke at vi til daglig tenker på at det er så mange. Likevel er det slik at jobbskapingen i perioden 2014-2016 er høyere hos etablerere under 50 år. Men også 50+ opplever vekst i ansatte. Seniorene gjør det også best når de starter enkeltpersonforetak, de skaper flere arbeidsplasser enn bare til seg selv. Det er et stort potensiale for flere oppstartere av bedrifter, sier han. Gjennomsnittsalderen på en gründer i Norge var 43 år.

Menn og seniorer, kvinner og unge

Men hva gjør de? Hva er det seniorene setter i gang når de starter noe for seg selv? Og hvordan går det?


– De er personer med lang er faring og kompetanse og som ofte har lang utdanning. Mange har 15 års erfaring før de tør å starte noe for seg selv. Fast eiendom er noe er noe både unge og eldre driver med, men det er litt flere eldre enn yngre. Det er overraskende små forskjeller mellom unge og eldre på om en virksomhet fortsatt overlever etter tre eller fem år. Men det kan se ut som om de som er i aldersgruppen 35-40 år lykkes noe bedre enn de andre.

Ut fra funn SSB har gjort, kan det se ut som om menn og seniorer er best på omsetning. Det skyldes at de jobber innen rådgivning og med eiendom, og mindre arbeidsintensive bransjer. Mens kvinner og de unge er best på å skape flere jobber. Det igjen kan skyldes at de jobber med varehandel, bygg og anlegg og i servicebransjen. Barnehage er et område der flere kvinner enn menn starter opp noe, sier Terje Strøm.