Kanvas-barnehagene

Mer stabilt med fagutdannede

Målet i Kanvas-barnehagene er at 50 prosent av de ansatte i møte med barn skal være barne-hagelærere. – Det er større sjanse for at flere blir i jobbene sine når flere har utdanning, sier daglig leder Pia Friis (59) i Tinkern Kanvas-barnehage i Oslo sentrum.

Av Tora Herud, 3. juni 2014

Pia Friis er daglig leder i Tinkeren Kanvas barnehage. (Foto TH)

Pia Friis er daglig leder i Tinkeren Kanvas barnehage. (Foto TH)

Friis får støtte av kollega og daglig leder Vivi Ann Larsen (55) i Rektorhaugen Kanvas-barnehage, nord i Oslo, som har 88 barn og 20 ansatte. Barnehagen var nybygd for 3 1/2 år siden og har lyse moderne lokaler med vannbåren varme i golvene.Kanvas har blant annet brukt sosiale medier aktivt i rekrutteringen av barnehagelærere.- Ufaglærte kommer hele tiden på døra og spør om mulighet for å jobbe som assistent. En ut-lysning kan gi 250 ufaglærte søkere, men å finne dyktige folk, er en utfordring. Barnehagelæ-rerne er stabile og blir mange år i jobbene sine. Assistentene vil kanskje ut og reise eller ta utdannelse etter en stund, sier Pia Friis. Selv har hun jobbet 35 år i barnehage, derav 25 år i Kanvas-barnehager, det vil si helt siden oppstarten av stiftelsen Kanvas.Les også: Utformet ny seniorpolitikkØnsker mangfoldFriis har hatt søkere over 60 år til assistentstillinger, og som aldri har jobbet i barnehage før.- Da synes vi de har for kort tid igjen til pensjonsalder, til at vi kan lære dem opp. Opplæring tar tid. Dersom søkere har utdanning og erfaring, er det noe annet. I Kanvas er vi opptatt av mangfold både når det gjelder kjønn og etnisitet, men også når det gjelder alder, sier Pia Friis.- Det er ikke bare enkelt å svare på om vi ansetter folk i 55-60-årsalderen. Det avhenger av kompetanse og erfaring, sier Vivi Ann Larsen. Kanvas har en ordning med 80 prosent stilling og 100 prosent lønn fra fylte 62 år. – En av mine ansatte benytter ordningen og har fri hver onsdag. Hun er strålende fornøyd med ordningen og jeg tror hun vil fortsette i flere år på grunn av den, sier Larsen. – Men det koster litt mer, du må jo dekke opp for den 20 prosenten vedkommende har fri. I Tinkern jobber alle 100 prosent stilling, med unntak av to assistenter som kombinerer arbeid med å utdanne seg til barnehagelærere. Kanvas gir 10 prosent lønnskompensasjon for redusert stilling i studietiden  pluss inntil 16.000 kroner i studiestøtte. Utdanningen går over 4 år og med to års bindingstid til Kanvas etterpå, sier Friis. Alle ansatte i Kanvas-barnehagene i Oslo, har etter ett års ansettelse og uavhengig av alder, fem dager tjenestefri med lønn i tillegg til ferie.Hvor er de selv om 5 år?seniorpolitikk.no stiller de to barnehagelederne spørsmålet om hvor de selv er om fem år. – Jeg jobber fortsatt i barnehage om fem år, men kanskje ikke til jeg fyller 67. Fra 64-65-årsalderen vil jeg kanskje prøve å jobbe med noe annet. Jeg hadde to års permisjon for å ta utdanning som coach og har jobbet som sertifisert coach i to år. Det er noe jeg kunne tenke meg å ta opp igjen, kanskje mot slutten av yrkeskarrieren. Fra 62 år velger jeg nok 80-100-ordningen, sier Vivi Ann Larsen. Tidligere har hun arbeidet mange år i personalbarnehagen på Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri.- Jeg tviler på at jeg jobber i barnehage fram til jeg fyller 65 år, og det er mulig at jeg velger 80 prosents stilling med 100 prosent lønn fra fylte 62 år. Jobben min som leder for 30 ansatte fordelt på åtte team med til sammen 127 barn, er veldig krevende. Foreldre i dag stiller store krav. Noen truer med advokat for å presse. Jeg er glad jeg har 35 års erfaring fra barnehage og kan stå i det presset, sier Pia Friis. Tinkern barnehage drives på kontrakt for Oslo kommune i kommunens lokaler. Friis har markert seg tydelig i den faglige utviklingen av Kanvas-barnehagene og drevet vellykkede prosjekter for blant annet å lokke flere menn til yrket.-Det meste med jobben i barnehagen er positivt. Jeg begynner å bli eldre selv, men dette er en jobb der jeg hele tiden må utvikle meg, lære nytt og være åpen for forandringer. Slik er det nyttig for meg å jobbe sammen med unge mennesker. Jeg blir utfordret til ikke å stagnere, sier Vivi Ann Larsen, i det det banker på døra. En håndverker trenger svar på spørsmål han har. Å være leder i barnehage handler ikke bare om gode pedagogiske tilbud, lokalene skal også holdes i orden.