Forskningsinstitusjon Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Midt i livet og midt i arbeidslivet, NOVA-rapport 19/00

Hvordan opplever mennesker mellom 40 og 50 år sin egen situasjon i forhold til arbeid, familie og fritid, spør forfatterne Reidun Ingebretsen og Cathrine Lindbom i rapporten ”Midt i livet og midt i arbeidslivet”. Rapporten bygger på en undersøkelse som omfatter 41 kvinner og menn i fem ulike offentlige og private bedrifter. De fant blant annet at de fleste opplever...

Av Reidun Engebretsen, Cathrine lindbom, 1. januar 2000

Reidun Ingebretsen, forsker OsloMet

Hvordan opplever mennesker mellom 40 og 50 år sin egen situasjon i forhold til arbeid, familie og fritid, spør forfatterne Reidun Ingebretsen og Cathrine Lindbom i rapporten ”Midt i livet og midt i arbeidslivet”.

Rapporten bygger på en undersøkelse som omfatter 41 kvinner og menn i fem ulike offentlige og private bedrifter. De fant blant annet at de fleste opplever økt alder i form av økt modenhet og erfaring, mer som vinning enn som tap. Rapporten formidler blant annet at mennesker i den aktuelle aldersgruppen har større overblikk når de foretar vurderinger og prioriteringer i sine liv.

De opplever seg selv som mer selvsikre, mer tålmodige og mer utadvendte enn de var for eksempel i 25-årsalderen. De har mistet noe av det ungdommelige overmotet og kaster seg kanskje ikke på hva som helst.

Til gjengjeld er det de foretar seg, heter det. Til tross for de fortrinnene som informantene selv fremhever, rapporterer flere om at de merker at de ikke lenger er så attraktive på arbeidsmarkedet.

Se rapport her