Milepælsamtale/seniorsamtale

En milepælsamtale, seniorsamtale eller en medarbeidersamtale med fokus på ønsket jobbfremtid, er en samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Hensikten med samtalen er å bli enige om en ønsket jobbfremtid som er realistisk innenfor virksomhetens rammer og muligheter. I samtalen er det viktig at man ser medarbeiderens yrkesliv i helhet og trekker opp et langsiktig perspektiv. Livserfaringer og jobberfaringer betraktes...

Av Kari Sørgaard, 3. januar 2013

En milepælsamtale, seniorsamtale eller en medarbeidersamtale med fokus på ønsket jobbfremtid, er en samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Hensikten med samtalen er å bli enige om en ønsket jobbfremtid som er realistisk innenfor virksomhetens rammer og muligheter. I samtalen er det viktig at man ser medarbeiderens yrkesliv i helhet og trekker opp et langsiktig perspektiv. Livserfaringer og jobberfaringer betraktes på bredt grunnlag og vurderes i forhold til nåværende arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon, samt eventuelle nye oppgaver.Eksempler på viktige tema: Arbeidsoppgaver: Hvilke oppgaver, hvordan er arbeidet organisert, den enkeltes mulighet til å påvirke organiseringen av arbeidet. For mye eller for lite utfordringer, for mye eller for lite ansvar.Kompetanse: Ønsker og behov for kompetanseutvikling.Karriere: Ønsker i forhold til videre karriere, i virksomheten eller utenfor.Andre forhold utenfor jobb som påvirker arbeidssituasjonen. Dersom mulighet for pensjon nærmer seg – tanker om avgangstidspunkt:Ved hvilken alder tenker medarbeider å gå av?Ved hvilken alder kunne medarbeider tenke seg å gå av dersom han kunne velge helt fritt?Hva skal til for at medarbeider skal ønske å stå ett år lenger (evt. enda lenger)Ønsker om mulighet for å kombinere arbeid og delvis pensjon? Senter for seniorpolitikk, desember 2012.