Innvandrere og arbeid

Mindre avstand i sysselsettingen

Utdanning fra Norge gjør det enklere å få jobb. Tradisjonelle kjønnsroller fra hjemlandet kan bidra til at innvandrerkvinner fra enkelte land kommer senere ut på arbeidsmarkedet, mener SSB-rådgiver.

Av Tora Herud, 22. november 2017

Bjørn Olsen

Bjørn Olsen

– Hovedtrekkene i tiden 2002-2016 er at forskjellen mellom andelen innvandrere og befolkningen ellers (mellom 15 og 74 år) som er i arbeid, er blitt mindre. Det er blant annet demografiske årsaker til det. Utvidelsen av EU i 2004 økte i

Fakta

InnvandrerI offentlig statistikk er innvandrere definert som personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre (og fire utenlandskfødte besteforeldre) og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. (Kilde: SNL)En som har arbeid som grunnlag for opphold i Norge. (Lars Østby, SSB)AsylsøkerEn person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. Hvis de får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Hvis ikke, må de reise fra landet. (Kilde: UDI)FlyktningEn flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge. Flyktninger får oppholdstillatelse når de har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning (dette kalles å være en konvensjonsflyktning), eller står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet. (Kilde: UDI)