Mobilitet

Motiverer ansatte til faglig oppdatering

- I TINE trenger vi mobile ansatte som er omstillingsdyktige, sier HR-sjef for 2.500 ansatte i produksjonen, Hilde Rugelsjøen Dam-Nielsen (47).

Av Tora Herud, 15. mars 2017

Hilde Rugelsjøen Dam-Nielsen

Hilde Rugelsjøen Dam-Nielsen

TINE har rundt 5.400 ansatte i alt rundt omkring i landet. Meieriene har vært gjennom en stor utvikling, og preges i dag av automasjon, rør og tanker.- Gjennomsnittsalderen er godt over 40 år, og gjennomsnittlig ansiennitet er over 15 år. Vi har liten utskiftning. Folk trives, men det vil alltid være noe rekruttering, sier Rugelsjøen Dam-Nielsen. Hun kom selv til TINE fra olje- og gassbransjen for to år siden.Motiverer til kompetanseheving- Vi har stort behov for fagutdannede og ønsker å få flere til å ta fagbrev. Derfor oppfordrer vi ansatte i alle aldersgrupper til det. Det var for eksempel en sjåfør over 60 år som tok fagbrev for et par år siden. Samtidig er vi en konkurranseutsatt industri og omstillingen går ikke saktere hos oss enn hos andre. Det krever at vi har mobile ansatte som er omstillingsdyktige. Det kan være mobilitet mellom avdelinger eller innad på et anlegg. Det gjelder å være mobil i forhold til nye arbeidsoppgaver. Jeg er mer opptatt av at vi tar vare på kompetansen enn av den enkeltes fødselsattest, sier hun.Hilde Rugelsjøen Dam-Nielsen sier TINE i tillegg til å legge til rette for at ansatte kan ta fagbrev, er opptatt av at medarbeidere utvikler seg og tilegner seg ny kompetanse i jobben.- Det kan være kurs, eller vel så mye lære arbeidsoppgavene på arbeidsplassen gjennom samarbeid med kollegaer og det å melde seg på når det skjer nye ting. Vi er for eksempel i gang med implementeringen av et nytt produksjonssystem på alle våre anlegg og enheter. Her er vi avhengig av at alle medarbeidere deltar for å lykkes.- Også når vi rekrutterer er vi mer opptatt av hvilken kompetanse kandidaten har for stillingen enn av når vedkommende er født. Dette gjelder både den interne og eksterne rekrutteringen. Siste år har vi for eksempel rekruttert både meierisjef, produksjonssjef og prosjektledere med lang fartstid i arbeidslivet. Etter hevet aldersgrenseDen bedriftsinterne aldersgrensen ble hevet fra 67 år til 70 år gjennom lovendringen som kom 1. juli 2015. Hva betyr det for TINE? lurer vi.- Det er for tidlig å si noe om konsekvensene. Om det er bra for alle kommer an på rolle og helse. Men er det helse, er det en annen problemstilling uansett alder, sier Hilde Rugelsjøen Dam-Nielsen.Hennes tre råd for et langt arbeidsliv: Holde seg selv faglig oppdatert Oppdatere kompetansen sin Se mulighetene