Besøk i Ålesund

Møtte Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge

Senter for seniorpolitikk besøkte både Eldreombudet og Senter for et aldersvennlig Norge i Ålesund tirsdag 16. november.

Av Berit Solli, 18. november 2021

Kari-Østerud

Leder for Senter for et aldersvennlig Norge Wenche Halsen (t.v.), direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud og eldreombud Bente Lund Jacobsen møttes i Ålesund 16. november. (Foto: Berit Solli)

Pandemien har utsatt et fysisk møte mellom de tre aktørene som på hvert sitt vis jobber med seniorer, eldre og gamle. Senter for seniorpolitikk møtte det ganske nyopprettede Eldreombudet og det enda nyere Senteret for et aldersvennlig Norge på deres felles kontor i Ålesund.

De tre lederne Wenche Halsen, Bente Lund Jacobsen og Kari Østerud presenterte sine respektive samfunnsoppdrag og planer fremover for hverandre.

«Det er nyttig at vi tre kjenner hverandres mål og planer. Vi jobber på ulike felt, men det er nyttig å snakke sammen dersom det kommer saker vi kan samarbeide om,» sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

De tre aktørene er ganske ulike i både organisering og mandat:

Eldreombudet

Eldreombud Lund Jacobsen presenterte sitt mandat innen helse og omsorg (bl.a. tjenester, pårørende, vold), samfunnsdeltakelse (bl.a. eldre i politikken, eldrerådene, kollektivtilbud), digitalisering (bl.a. utenforskap, opplæring, banktjenester), og frivillighet.

«Den nærmeste tiden nå skal vi presse statlige aktører, utfordre banknæringen, utfordre politikere, direktorat og andre, og kreve gode løsninger også for ikke-digitale eldre,» sier Lund Jacobsen.

Senteret for et aldersvennlig Norge

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme et aldersvennlig samfunn. Senteret er en del av Helsedirektoratet. Arbeidet er forankret i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn «Flere år – flere muligheter» og stortingsmeldingen «Leve hele livet».

kari-østerud
Eldreombud Bente Lund Jacobsen, direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud og Leder for Senter for et aldersvennlig Norge Wenche Halsen møttes i Ålesund tirsdag 16. november.

Senterets arbeid med å skape et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge. Rådet er ledet av Trude Drevland.

«Vi er et nasjonalt kompetansemiljø knyttet til at vi blir flere eldre som lever lenger. Vi jobber blant annet med det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge som har fokus på de friske eldre og er en del av Leve hele livet-reformen. Vi henvender oss også til de yngste eldre med tips og råd knyttet til planlegging av en god alderdom.,» sier leder Wenche Halsen.

Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter, eid av partene i arbeidslivet og med midler fra Arbeids- og sosialdepartementet. Senter for seniorpolitikk fremskaffer ny forskning på folk over 55 år i arbeidslivet, og formidler kunnskapen gjennom blant annet foredrag og kurs ute i virksomhetene.

«Vi ved Senter for seniorpolitikk jobber med partene i arbeidslivet, ledelse, kompetanseheving og å få folk over 55 år til å planlegge for at de neste 15 årene i arbeidslivet skal bli de 15 beste,» sier Østerud.

Gratulerer Aldersvennlig Norge