Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Ytelsesordninger:

Mulig endring i alle private ytelsesordninger

Banklovkommisjonen kom denne uken med forslag til hvordan dagens ytelsesordninger i privat sektor skal kunne flyttes over i ny tjenestepensjon. Forslaget forutsetter at dagens ytelsesordninger skal opphøre innen 3 år. Samtidig har finansministeren åpnet for at videreføring av ytelsesordninger skal vurderes innen denne fristen.

Av Sissel Rødevand, Actecan, 10.01.2013 13:20

Mulig endring i alle private ytelsesordninger
Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan. (Foto TH)

Les mer om Mulig endring i alle private ytelsesordninger under Arbeid og pensjon