Ytelsesordninger

Mulig endring i alle private ytelsesordninger

Banklovkommisjonen kom denne uken med forslag til hvordan dagens ytelsesordninger i privat sektor skal kunne flyttes over i ny tjenestepensjon. Forslaget forutsetter at dagens ytelsesordninger skal opphøre innen 3 år. Samtidig har finansministeren åpnet for at videreføring av ytelsesordninger skal vurderes innen denne fristen.

Av Sissel Rødevand, Actecan, 10. januar 2013

Sissel Rødevand

Sissel Rødevand

Les mer om Mulig endring i alle private ytelsesordninger under Arbeid og pensjon