5 spørsmål om arbeid og helse

mye god helse i å være i arbeid

- Det er en sammenheng mellom arbeid og god helse, men dette trenger vi mer dokumentasjon på og er noe vi skal gå i gang med å undersøke nærmere. Arbeid betyr å ha tilhørighet, ha et sosialt treffsted og er viktig for å være i balanse, sier Astrid Nøkleby

Av Tora Herud, 28. november 2013

Astrid Nøklebye Heiberg (77) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. (Foto Gorm Kallestad

Astrid Nøklebye Heiberg (77) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. (Foto Gorm Kallestad

– Hva er forskjellen på eldres og yngres produktivitet?- Mener du antall eposter per time, er nok de unge mer produktive. Unge er gode på noe, eldre på noe annet. Eldre har mye å fare med fordi de har annen kompetanse og erfaring.