Seniorer om seniorer

Mye ledighet skjult bak uførhet og svekket helse

- Det er en utfordring at over en million seniorer (50-65 år) i de nordiske landene er på vei ut av arbeidslivet på grunn av arbeidsledighet, uføretrygd eller andre årsaker, sier spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdep

Av Tora Herud, 7. februar 2017

Bjørn Halvorsen har blikket festet utenfor Norges grenser i sitt foredrag. (Foto Dag W. Grundseth)

Bjørn Halvorsen har blikket festet utenfor Norges grenser i sitt foredrag. (Foto Dag W. Grundseth)

I sitt foredrag Seniorpolitikk i Norden og Europa i serien «Seniorer om seniorer» snakker han litt om sysselsetting og om seniorers avgang fra arbeidslivet, eller ulike utfartsveier, som han kaller det.- I 50-60-årsalderen er det mest uførhet og helserelaterte årsaker til at folk slutter i jobben. I dette ligger det mye skjult ledighet. En god del andre er også arbeidsledige. I 60-årene er det ulike pensjonsordninger som uføretrygd og AFP og fleksibel alderspensjon som fører til at folk slutter å jobbe, sier han.I artikkelen Mange og brede veier bort fra arbeid forteller Bjørn Halvorsen om rapporten «Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden.» som han skrev på oppdrag for Nordisk ministerråd.I foredraget snakker Halvorsen om det norske tre-partssamarbeidet om et inkluderende arbeidsliv (IA). Han sier blant annet at det kan revitaliseres.- Nå står vi midt oppi mange nedbemanninger i norske virksomheter og det gjelder å tenke nytt slik at vi forbygger arbeidsledighet. Jeg forteller for eksempel om Trygghetsrådet i Sverige, som går inn tidlig i slike situasjoner og hjelper folk over i annen jobb. Deres arbeid er forankret i Svensk Næringsliv, den svenske arbeidsformidlingen, i fagbevegelsen og ikke minst i den bedriften det gjelder. Trygghetsrådet spør: Hva kan vi gjøre for deg og sammen? Og de har gode resultater. Jeg forteller også om et godt eksempel fra en bedrift i Finland, sier han.I artikkelen  Flere barnefødsler og høyere innvandring gjør oss mindre sårbare forteller Bjørn Halvorsen om at Norge i over ti år har deltatt i et pågående FN-Europa-samarbeid om aldring. Nylig kom en ny landrapport for Norge, «UNECE National Report on Ageing 2016 – Norway».Se foredraget Seniorpolitikk i Norden og Europa her.