Omstillingskompetanse

Nå behandler Vi bare mennesker

- Vi er prakteksemplarer alle tre, for vi kunne ha sluttet, sier Kjell Henriksen, en av de tre seniorene vi møter i Skatteopplysningen Øst på Hamar.

Av Tora Herud, 18. desember 2015

Gerd Slettan

Gerd Slettan

Marion Huuse (64) førstekonsulent, har hatt full stilling i skatteetaten siden 1973, og har til sammen 45 år i Staten. Jobber nå 60 prosent stilling, og tar 40 prosent AFP.Gerd Slettan (63)førstekonsulent, begynte på ligningskontoret i Trysil i 1976. Jobbet 50 prosent stilling i noen år. Har jobbet 80 prosents stilling siden 2000. Pendlet fra Trysil til Hamar i noen år, før hun flyttet hit.Kjell Henriksen (62) førstekonsulent, begynte i sin første jobb i skatteetaten i 1973 og har vært her siden. Nå jobber han 60 prosents stilling og er 40 prosent uføretrygdet.Folk ringer til call-senteret i skatteopplysningen når de har spørsmål om blant annet skatt i næring, skatt på lønn eller pensjon og om skattekort. De ansatte tar telefoner og svarer i til sammen 5 timer hver arbeidsdag. De har mål de skal nå og det føres statistikker.- Stort sett ringer det folk hele tiden, og vi tar telefoner som kommer fra hele landet. Å sitte i telefonen hele dagen kan være ganske slitsomt. Vi må konsentrere oss og svare korrekt på vanskelige spørsmål, og det er egentlig ikke tid til å slå opp for opplysninger. Det er jo stadig noe nytt i lover og regelverk. Og da blir vi stresset fordi vi av og til blir målt, sier Marion Huuse.- Ledelsen bryr seg oppriktig- Skatteetaten fikk datasystemer i 1990, og det er stadig ny programvare. Men fordelen vår, er at vi kan mye fordi vi har jobbet på ligningskontor fram til 2008, da dette ble lagt ned på Hamar, og vi fikk tilbud om jobb i Skatteopplysningen Øst. Opprettelsen var helt avhengig av folk som kunne noe, men jeg synes vi spiller godt på lag med de unge. Her er det ingen kultur for å snakke hverandre ned, sier Kjell Henriksen.- Ja, vi føler oss respektert av de nye og unge. Ledelsen bryr seg dessuten oppriktig når noen trenger litt ekstra, for eksempel i forbindelse med et dødsfall eller en skilsmisse. Det er også lett å bytte fridager, sier Huuse.Og selv om enkelte som ringer kan være ubehagelige, er det de hyggelige og humoristiske samtalene vi tar vare på. Var skeptisk til å bytte jobbKjell Henriksen sier han var skeptisk til å bytte jobb, fra å behandle selvangivelser på ligningskontoret til å gi skatteopplysninger over telefon. Men Gerd Slettan sier det er en lettelse å være ferdig for dagen, når hun går hjem.- På ligningskontoret var det store papirbunker og klager som alltid lå der og ventet på oss. Vi ble aldri ferdige, sier hun.Både Huuse og Slettan tror de kommer til å jobbe ut det året de fyller 65 år. – Men jeg synes det er godt å ha jobben også etter at jeg ble enke, sier Gerd Slettan.