Norge åpner etter korona

Nå drar vi ut på veien, igjen!

Landet er endelig gjenåpnet! Vi i Senter for seniorpolitikk har begynt å hive oss på fly og i bilen for å møte ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere over 55. Skal vi komme til deg?

Av Berit Solli, 30. september 2021

Olav-Eikemo

Olav Eikemo holder foredrag fra NAV Øst-Viken. Foto: Jon Fjeldstad.

Senter for seniorpolitikk holder foredrag og opplæring tilpasset tilhørerne på hvert sted vi besøker.

Temaene som blir mest etterspurt, er om hvordan beholde seniorer lengst mulig, og om hvordan seniorene selv best kan ta grep allerede i femtiårene for å holde seg relevante i arbeidslivet.

Vi besøker alle typer folk i arbeid, som ledergrupper, fagforeninger, HR-folk, NAV-kontor, temadager for seniorene, studenter, og ulike foreninger. “Vi tilpasser formatet, lengden og innholdet etter hva den som booker oss ønsker,” sier seniorrådgiver Jon Fjeldstad.

Fornyelse gjennom pandemien

Gjennom korona-pandemien har Senter for seniorpolitikk holdt foredrag på Teams og Zoom. Vi har også hatt flere webinarer og laget digitale kurs, som ligger tilgjengelig. Men nå er vi glade for å kunne reise ut og ha mer dialog ut fra hver virksomhets behov.

Fem av våre ansatte bytter på å reise ut til virksomheter over hele landet. Vi reiser ut enten hver for oss eller to og to. De siste ukene har det kommet inn mange forespørsler om besøk.

“Vi føler oss litt rustne etter så lang tid med å snakke med folk på skjerm. Men nå har vi oppdatert budskapet og dokumentasjonen, og er klare for å møte folk, igjen!” sier Fjeldstad.

Senter for seniorpolitikk er eid av alle organisasjonene i arbeidslivet, og er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Vi tar ikke honorar for å komme på besøk.

Skal vi komme til deg? Send melding her!    Fakta

    Senter for seniorpolitikk har fem ansatte som reiser rundt og sprer kunnskap om arbeidsliv for seniorer. De fem tilpasser formatet til ditt behov.
    Ta kontakt med Jon Fjeldstad, så fordeler han oppdragene etter ønsker.