Karrieresentrene

Nå er det mer omstilling enn nedbemanning

- Få godt voksne søker veiledning hos oss. Det er litt synd, sier Torun Dotseth (61) i Karriere Oppland Gjøvikregionen. Av de 422 nye som har kontaktet karrieresenteret det siste året, var 23 over 50 år og fem over 60 &arin

Av Tora Herud, 24. september 2018

Daglig leder Torun Dotseth i Karriere Oppland

Daglig leder Torun Dotseth i Karriere Oppland

– Det er et paradoks at det er så få, når vi snakker så mye om at flere må stå lenger i jobb, kanskje til de er 70 år, fortsetter hun, og viser til at Gjøvikregionen har en ledighet på bare 1,8 prosent.

Karrieresentrene i Norge

Karrieresentrene dekker behov for veiledning knyttet til mer utdanning og å bytte jobb. 17 av 18 fylker har karriereveiledningssentre, unntatt Oslo som har et voksenopplæringssenter rettet mot innvandrere. Sentrene er ulikt organisert og ulikt finansiert, men har det til felles at de gir veiledning til alle voksne som ikke har tilknytning til en videregående skole. Tilbudet er gratis og følger nasjonale etiske retningslinjer.

Les mer her om – Offentlige karrieresentre

Karriere Oppland

Karriere Oppland har kontor i seks regioner og driften finansieres at fylket og med statlige partnerskapsmidler fra Kompetanse Norge.
– Vi har dessuten en samarbeidsavtale med Nav, kommunene og næringslivet i fylket. Samarbeidet med Nav går ut på at vi har faste dager på Nav-kontorene, og de har en fast dag hver uke hos oss. I tillegg inviterer Nav oss med på sin arbeidsmesse, der vi kommer i kontakt med mange nye arbeidssøkere, sier hun.
Karriere Oppland driver mest individuell veiledning. Folk tar kontakt og får hjelp. Når virksomheter må permittere, si opp folk eller kanskje skal flytte på seg, varsler de Nav.

– Men vi tilbyr oss å hjelpe til og vi vil gjerne komme tidlig inn. Desto før jo bedre, før tonen blir for negativ. Dersom bedriftene velger å kjøpe veiledningspakker fra private aktører, blander vi oss ikke inn. Vi driver mest med veiledning i prosessen når folk søker jobb, og vi tilbyr utdanning på videregående skoles nivå. Det er det som kalles Opplands-modellen og som skiller oss mest fra de fleste andre karrieresentrene. Modellen bygger på partnerskap og Karrieresenteret er den parten som har karriereveiledning og videregående opplæring i samme senter. I vår region er det mange virksomheter som trenger folk med fagbrev, sier Torun Dotseth.

Det siste året har altså 422 nye personer tatt kontakt. Av disse:

  • er 50 bedt av Nav om å ta kontakt
  • er 35 henvist fra bedrifter av ulike årsaker
  • har 150 funnet karrieresenteret på Gjøvik på egen hånd
  • er 90 henvist fra en skole, de fleste innvandrere
  • er vel halvparten i jobb eller under utdanning når de kommer
  • er en snau halvpart uten jobb
  • har 25 prosent, en liten andel, høyere utdanning
  • har 30 prosent bestått videregående utdanning
  • har 45 prosent ikke bestått videregående utdanning

Realkompetansevurdering

– Vi gir realkompetansevurderinger. Det er en rettighet voksne over 25 år har. Slik kan en person få dokumentert hva vedkommende kan for å kunne utdanne seg til for eksempel helsefagarbeider. Den uformelle kompetansen blir målt opp mot læreplanen, sier hun.

Vil bety mer for arbeidstakere over 50 år

– Jeg håper at vi blir mer attraktive for folk over 50 år. Vi må huske på at mange av oss skal jobbe til vi fyller 70 år, selv om alle ikke klarer det. Godt voksne er stabile, og vi må slutte å grave oss ned med å tro at vi er så gamle. Det viktigste er å være framoverlent. Hadde jeg selv fortsatt i den første jobben jeg hadde, ville jeg i dag kanskje ha vært en propp i systemet. Vi som er på karrieresentrene, er noen å snakke med enten du må bytte jobb eller ønsker et skifte. Hvordan håndterer du alt har lært og kan inn i en ny arbeidssituasjon? Det kan vi hjelpe til med, sier Torun Dotseth.