På You Tube

Når blir vi gamle?

- Hvis du er i hotell- og restaurantbransjen, så blir du fort gammel, sier forsker Reidar J. Mykletun ved Universitetet i Stavanger til TV-Vest. Ifølge ham regner ledere i denne bransjen 42-åringer som eldre medarbeidere.

Av Tora Herud, 4. mars 2010

Reidar J. Mykletun. (Foto Signe Christine Urdal)

Reidar J. Mykletun. (Foto Signe Christine Urdal)

I filmen "25 år og for gammel?" som ligger på You Tube, hører vi unge og eldre fortelle om hva de selv opplever som å bli gammel.