Ved nedbemanning

Naturlig avgang betyr De eldste først

Antall ledige stillinger i september var 16 prosent lavere enn på samme tid i fjor, ifølge NAV.- Det er likevel ingen tegn til en dramatisk nedgang i antall ledige stillinger, ikke ennå, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo. seniorpolitikk.no spør hva finanskrisen får å si for seniorpolitikken i offentlige og private virksomheter.

Av seniorpolitikk, 3. oktober 2008

– Med mangel på arbeidskraft har flere anstrengt seg for å beholde seniorene. Det som vil kunne skje med en nedgang i arbeidsmarkedet er at eldre arbeidstakere både trekkes ut først eller opplever at de støtes ut. Vi har de