Arbeidsmarkedet

NAV forventer økt ledighet i 2009

Ledigheten vil i snitt øke til 48.000 personer i 2009, men det blir fortsatt kamp om arbeidskraften, ifølge NAVs prognoser. Snittet i år er 40.000 personer helt uten jobb.

Av admin_senior, 17. september 2008

– Det er nå 80.800 som gjennomfører yrkesrettet attføring hos NAV. Mange av disse har verdifull kompetanse som arbeidslivet har bruk for, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Antall yrkeshemmede som kommer ut i job