Mobilitet

Nav ser nærmere på mobilitet

OECD skrev i rapporten «Ageing and Employment Policies: Norway 2013, Working Better with Age» at mobiliteten blant eldre arbeidstakere i Norge er lav. Det er uklart om den lave mobiliteten i Norge skyldes at folk ikke trenger- eller ønsker å bytte jobb, eller om det er fordi de ikke finner en ny jobb.

Av Tora Herud, 12. desember 2013

Ole Christian Lien. (Foto TH)

Ole Christian Lien. (Foto TH)

OECD skriver i rapporten «Ageing and Employment Policies: Norway 2013, Working Better with Age» at mobiliteten blant eldre arbeidstakere i Norge er lav. Med bakgrunn i rapporten vil Nav gjøre en analyse på mobilitet, ifølge Ole Christian Lien, seksjonssjef for kunnskapsstaben i Nav.- Jeg har ikke noe grunnlag for å kunne svare på hva den lave mobiliteten skyldes, og vi kommer mest til å se på såkalte innelåsningsmekanismer, sier han. Det vil si om ulike pensjonsordninger virker begrensende for dem som ønsker å bytte jobb.Er det særaldersgrensene?- Mobiliteten synker raskt med alderen, men det er noen krusninger mot slutten av folks yrkeskarriere, sier Lien og peker på en rett strek som skrår nedover et ark. Nederst får den plutselig noen buler og humper. Disse er han nysgjerrig på.- Det kan være folk som slutter tidlig på grunn av særaldersgrenser, men som skaffer seg ny jobb og fortsetter i arbeid et annet sted. Men det kan også være endringer som skyldes fusjoner og fisjoner, virksomheter endrer seg ulikt, sier han.Vil flere kunne ta ut mer? Ole Christian Lien er enig med seniorøkonom Hilde Olsen i OECD i at med økt globalisering må folk i Norge trolig skifte jobb oftere enn før.- Manglende mulighet for mobilitet kan føre til at noen slutter tidligere i jobb enn de ellers ville ha gjort. Var muligheten større ville sikkert flere prøve. Men det er litt vanskelig å finne ut om det er arbeidsgivere som ikke ønsker å ansette eldre arbeidstakere, eller om det er arbeidstakerne som vegrer seg mot å flytte på seg, sier han.Fordelen med å kunne være mer mobile, er at flere vil kunne utnytte potensialet sitt.- Kanskje eldre passer i andre typer stillinger enn det de yngre gjør. Folk over 50 år som mister jobben i Norge, kommer ifølge OECD lett tilbake i ny jobb. Men de som blir arbeidsledige i Norge er friskere, enn dem som blir ledige i andre land, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef for Kunnskapsstaben i Nav.Mulighetene for ny jobb 50+61 prosent av arbeidssøkerne over 50 år fra Navs registre i perioden juli 2010 til august 2012 gikk over i arbeid. Dette er noe høyere enn når alle aldersgrupper sees under ett, da er det 58 prosent som går over i arbeid.Det er imidlertid store forskjeller mellom aldersgruppen 50 til 59 år og de som er over 60 år.Arbeidssøkere i aldersgruppen 50 til 59 år ligger på samme nivå som aldersgruppen 40 til 49 år med 63 prosent som går over i arbeid.For gruppen over 60 år er det imidlertid bare 56 prosent som går over i arbeid. Men Nav kan ikke si noe om årsaken, om det er et ønske om å gå av frivillig eller ønske om å gå over på alderspensjon. Det er liten forskjell på kvinner og menn i denne gruppen.(Kilde: Helge Ommundsen, Nav)