Seniorpolitikk

noe mer enn tilrettelegging

I dag legger Anne Inga Hilsen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), fram kurs om seniorpolitikk for ledere, som Senter for seniorpolitikk (SSP) har bestilt.

Av admin_senior, 22. desember 2008

SSP ønsket å få utviklet, dokumentert og prøvd ut et kurs gjennom erfaringsdeling. Kurset som presenteres for SSP, er laget med bakgrunn i særlig to prosjekter som Anne Inga Hilsen har arbeidet med for AFI. – Det ene er et lederkurs som NAV og AFI startet opp i Trøndelag, der ledere fra 20-30 virksomheter deltok gjennom tre samlinger. Det andre er et lederutviklingsprogram som Radisson SAS Hotel Norge og Radisson SAS Hotel Royal i Bergen har gjennomført som en del av en større seniorpolitisk satsning. Her var ledergruppene for de to hotellene samlet fire ganger, sier hun.En helhetlig ledermodellHilsen mener en helhetlig arbeidsform styrker lederne i deres arbeid.- Du kan ikke være en god leder for en gruppe, dersom du ikke kan lede mennesker i alle aldre. Prosjektene i Trøndelag og Bergen viste at vi manglet en modell for et dagskurs i seniorpolitisk ledelse, som kunne tilpasses bransjer, bedrifter, høyskoler og for eksempel kursleverandører, sier Anne Inga Hilsen.Kurset er testet ut på en konferanse for ledere i arbeidsgiverorganisasjonene HSH og Spekters medlemsbedrifter, og som driver seniorpolitikk i egen virksomhet. Det varte i seks timer og besto av tre deler: Kunnskap om alder i arbeidslivet. Holdninger og nytenkning. Trening på god praksis når det gjelder god praksis i samtaler og møterFramtidig bruk- Vi har mye kunnskap på dette feltet. Men for å kunne bruke den er det viktig å gjøre noe med holdningene. Vi må få snudd det at seniorpolitikk kun er tilrettelegging, det er noe mer. Det er arbeidet med holdningsdelen som gjør at du forstår hvorfor dette er viktig. Den praktiske treningen tar opp utfordringer som ledere møter i samtaler med seniorer, sier Anne Inga Hilsen.