Karriereveiledning

Noen har aldri søkt jobb eller vært på jobbintervju

Til nå har vel 2.000 fast ansatte i National Oilwell Varco (NOV) i Norge måttet gå på grunn av oljekrisen. Selskapet har opprettet karriereveiledningssenter i forbindelse med de store nedbemanningene.

Av Tora Herud, 1. juni 2016

Fra venstre: Idar Sørensen

Fra venstre: Idar Sørensen

NOV var for en tid tilbake Norges femte største eksportør og er totalleverandør av utstyr til olje- og gassnæringen. Selskapet har vært størst på dette i verden og hadde på det meste 60.000 ansatte fordelt på alle verdensdeler.- Det er veldig dramatisk det som skjer nå, og flere har måttet gå i Houston enn her. Selskapet jobber med å finne andre oppgaver, men først handler det om å tilpasse seg markedet. Det er for mange ansatte, og den enkeltes kompetanse og kvalifikasjoner blir vurdert. Det er tøft. Vi skal ikke bare jobbe, vi møter også folk med ulik arbeidskultur fra hele verden. Og oppgavene skal løses, sier Idar Sørensen, tillitsvalgt for Industri Energi (IE) i NOV, som har hovedkontor i Kristiansand. Han har ikke inntrykk av at alder er et tema i vurderingen av hvem som må gå og ikke.Arbeidssøker: Er optimist, har mistet jobben førGir i liten grad sluttpakkerSelskapet gir i liten grad sluttpakker, men tilbyr alle oppsagte hjelp og veiledning. NOV-karrieresenter drives fire steder i landet (Kristiansand, Stavanger, Molde og Asker) av innleide fra Kelly OCG, med Helene Eikaas som prosjektleder.- Vi kontakter alle som er berørt av nedbemanningen og informerer om tilbudet vårt og om kurs vi arrangerer, sier hun.Hennes kollega, Julie Wannebo, også fra Kelly, sier seniorer fra et arbeidssted var særlig redd for at kunnskapene deres var gått ut på dato eller at de manglet kunnskap for å søke andre jobber. For dem har vi blant annet holdt datakurs og kurs i å skrive jobbsøknader og sette opp CV. Det har vært givende å jobbe med dem, og det er gledelig at mange har fått ny jobb, sier hun.- Mange hadde har vært ansatt på samme sted hele livet og kun byttet jobb der, men aldri søkt en jobb eller vært på jobbintervju. Flere verkstedfolk har hatt lyst til å bytte yrke og for eksempel jobbe med eldre. Mange av dem kan vanvittig mye, og har kunnskap som kanskje bare har vært en hobby, som å bygge trebåter. Det gir også muligheter, sier Helene Eikaas.Nå i tredje nedbemanningsrunde gis det sluttpakker til arbeidstakere over 60 år med ansiennitet på mellom 15 og 20 år.Samarbeider med NavTilbudet ved karrieresenteret varer ut oppsigelsestiden på 3 måneder for de fleste, for noen kanskje 6 måneder. Ledelsen i NOV oppfordrer dessuten ansatte til å benytte senteret fram til jobben blir borte.- Vi samarbeider med Nav, de deltar på informasjonsmøter og deres folk kommer hit. Flere opplever det som trygt å møte Nav hos oss. I tillegg samarbeider vi med bedriftshelsetjenesten som har fire timer fast her en dag i uken, sier Helene Eikaas.